Is de EH81 speciaal ontwikkeld voor fazedemodulatie ? (Techniek Radio/TV)

door Ron Kremer @, Groningen, 20.07.2017, 11:31 (214 dagen geleden) @ John Hupse

Alle hier besproken FM-detectors werken met een afgestemde kring als referentie...
ook bij een FM-detector uitgerust met een EH81 of met twee diodes of wat dan ook.

Vermeldenswaard is dat er ook een FM detector, werkend op dezelfde principes als bij een EH81, is gebruikt in meerdere Engelse TV's.
De daar gebruikte buis was een EH90 en FM detectie werd actueel bij de introductie van BBC2 in 1964.
Het tweede BBC TV net werkte op UHF en volgens de 625 lijnen standaard met FM geluid.
Het eerste net was toen nog gebaseerd op 405 lijnen met AM geluid. Onderstaand het schema van een FM detector met de EH90.


[image]

Het "signaal" dat er volgens jou niet is wordt onttrokken aan het derde rooster (g3). Uiteraard is dit signaal alleen aanwezig wanneer je het eerst aan de buis toevoert via het eerste rooster.

De noodzakelijke koppeling is een z.g. "ruimteladingskoppeling" die in de buis zelf plaats vindt.


Bij FM-modulatie zoals gebruikt bij radio- en televisieuitzendingen spreekt men over "breedband FM". Men gebruikt "breedband FM" voor omroepdoeleinden omdat daarmee de gevoeligheid voor verstoringen tijdens de ontvangst minimaal is. Door FM-modulatie te gebruiken kan je de gevoeligheid voor AM storingen (dat zijn de meest hinderlijke storingen) minimaliseren, terwijl het breedband aspect storingen nog verder vermindert via redundantie.

Voor de (AM) storingsonderdrukking maakt het in principe niet uit of smal- of breedband FM wordt gebruikt.
In beide gevallen wordt doorgaans gebruikt gemaakt van limiters in de MF die dat voldoende onderdrukken.

De redundantie in de extra zijbanden, die ontstaat door een hoge modulatie-index, is vooral bedoeld om het gehele gemoduleerde audio gebied met
voldoende lage vervorming aan de ontvangerzijde te kunnen reproduceren. Bij FM omroep wordt daarom tot en met de 5e zijband voldoende sterk uitgezonden.
Uitgaand van een maximum te moduleren frequentie van 15kHz ontstaat daarmee de uit de omroep bekende maximale frequentiedeviatie van 75kHz.

Vr. gr., Ron


Berichten in deze thread:

 

powered by my little forum