Is de EH81 speciaal ontwikkeld voor fazedemodulatie ? (Techniek Radio/TV)

door John Hupse ⌂ @, Schoonhoven, 23.07.2017, 21:11 (211 dagen geleden) @ PieterH
Bewerkt door John Hupse, 23.07.2017, 21:17

dat er binnen Philips een grote groep supporters was van deze buis.

Bedankt dat je wilde ingaan op mijn nieuwsgierige vraag naar de reden voor Philips om eind jaren '40 met een nieuw FM-detectiesysteem op de markt te komen.

De grote groep supporters binnen de Philips gelederen was natuurlijk van groot belang voor de acceptatie van het nieuwe Philips enneode FM-detectiesysteem. Mijn inschatting hiervan is echter dat deze supporters vooral waren te vinden bij de technische staf van het concern in Eindhoven.

Philips introduceerde in 1950 haar eerste complete omroepontvangers met FM (BX700A en BD700A), maar daarin komt de EQ80 niet in voor. In plaats daarvan gebruikte men een standaard schakeling met twee diodes als FM-detector.

Er was dus kennelijk nog een andere en meer invloedrijke groep supporters binnen Philips actief, die meer zag in de reeds bestaande technologie. Het zal mij niet verbazen wanneer zou blijken dat deze groep vrijwel geheel bestond uit Duitse Philips medewerkers. Daar lag immers de actuele markt voor FM-ontvangers, niet in Nederland. Nederland moest eerst nog investeren in een FM omroepzender.

[image]

Wat ik toch ook wel kwijt wil is een opmerking over je verhaal m.b.t. de phi-detector. Met name dit deel is interessant:

"It now also becomes clear why Philips baptised EQ40 as "Phi (phase) detector". When two sine waves of identical frequency are applied to grids g3 and g5 the average anode current is proportional to the phase difference phi. When the phase difference is zero the two sines overlap and during the positive half cycles the maximum anode current flows. Interestingly, the relation between the phase difference and Iout is not a sine-curve, as for the Foster-Seeley detector, but in contrast (and much more ideally) linear for phi between 0 and 180 degrees (and 180 and 360), see Fig.11."

Op zich is dit correct, de EQ40 detector is een fase detector.

Echter, voor een standaard fase detector met een duo-diode (Foster-Seeley en Ratio detector) geldt precies hetzelfde. In beide gevallen wordt de fase van het ingangssignaal vergeleken met de fase van een hiervan afgeleid signaal dat wordt geïnjecteerd in een referentiekring. Een fasedetector is nog goed lineair tot het moment dat de in de referentiekring opgeslagen energie tot circa 50% is gedaald. Op figuur 11 die je op je website toont zijn de twee punten waar dit het geval is goed zichtbaar. Wanneer je daar overheen gaat krijg je een hoorbare vervorming.

Dat de overdrachtsfunctie bij een fase detector de vorm van een sinusoïde zou hebben is onjuist. De karakteristiek ziet er precies zo uit als op jouw website in figuur 11 is aangegeven, en dat lijkt zelfs niet op een sinus. Wanneer je een fasetraject beschouwt dat groter is dan plus en min 90 graden krijg je een z.g. S-curve. Het zal duidelijk zijn dat je met een fase detector in elk geval binnen de genoemde plus en min 90 graden moet blijven.

Je laat verder nog wat sommetjes zien over het aantal buizen dat je nodig hebt om zoiets te realiseren. Hieruit blijkt volgens mij dat wanneer je de ratio detector en de EQ40 detector met elkaar vergelijkt het niet zo veel uitmaakt of je nu een EQ40 gebruikt (9 elementen) of een duo-diode plus een triode (7 elementen). De ratio detector is op dit punt zelfs wat in het voordeel, 2 elementen minder bij dezelfde functionaliteit. Bij de voor-oorlogse Foster-Seeley detector heb je nog een eenvoudige begrenzer nodig bovenop de al genoemde zeven elementen, om deze reden zie je na 1950 nog maar weinig toestellen met een Foster-Seeley fase detector.

Voor Seeley was dit niet zo erg, hij ontwikkelde immers ook de ratio detector.

--
http://www.hupse.eu/radio


Berichten in deze thread:

 

powered by my little forum