Hoe emissiewaarden in procenten uitdrukken? (Techniek Radio/TV)

door John Hupse ⌂ @, Schoonhoven, 14.11.2017, 09:39 (99 dagen geleden) @ Frans Hamer
Bewerkt door John Hupse, 14.11.2017, 10:08

Hoe emissiewaarden in procenten uitdrukken?

wanneer het gaat om "emissiewaarde" moet je eigenlijk eerst weten wat er wordt bedoeld.

Het woord "emissie" in verband met de werking van elektronenbuizen slaat vrijwel altijd op een elektronenstroom, een "emissiewaarde" druk je dus uit in de eenheid "Ampère". Je kunt dus zeggen "de emissie van deze buis is 50 mA", er wordt dan bedoeld dat de kathodestroom 50 mA is.

Nu je vraag over procenten. Men heeft dan meestal een emissietest uitgevoerd met een of andere stroommeter, de gemeten emissie is dan bijvoorbeeld 30 mA. In dit voorbeeld neem ik even aan dat de gebruikte meter een volle schaalwaarde heeft van 50 mA. Men zegt dan "de emissiewaarde is 30 : 50 x 100% = 60%". Maar men bedoelt eigenlijk "ik heb een test uitgevoerd en de meter sloeg uit tot 60% van de schaal". Dat zegt dus niet zoveel.

Wat je eigenlijk wilt weten in zo'n geval is:

- wat voor soort test is er uitgevoerd
- hoeveel kathodestroom liep er daarbij door de buis.

Soms heeft men een normale standaard emissietest uitgevoerd, maar weet men niet wat dat is. In dat geval geldt dat een normale radiobuis wordt afgekeurd wanneer de emissie minder is dan 25 mA of meer is dan 45 mA.

Wanneer de anodestroom dan 80 mA is kan je buis dan voor 80% goed rekenen?

Bij een normale emissietest is het vrijwel onmogelijk dat de kathodestroom meer dan 50 mA wordt. Wanneer dat toch gebeurt is de buis deels kortgesloten en dus defect. (Bij een effectieve stroom van 50 mA op de meter loopt er een piekstroom van 140 mA)

Met testen die je b.v. uitvoert met een AVO tester of zoiets kan je in principe een buis instellen op vrijwel elke willekeurige spanning en stroom. Je kunt daarmee nog geen uitspraken doen over de standaard emissiewaarde, je kunt wel zeggen "er loopt nu een stroom van 80 mA". Wanneer deze stroom 80% is van de door de fabrikant van de buis opgegeven waarde kan je in dat geval zeggen dat er 80% van de te verwachten stroom loopt. Over kathodeslijtage zegt dat misschien wel iets, maar het betekent niet dat de buis een emissiewaarde heeft van 80%. De buis is in dat geval kennelijk wel in staat om 80 mA te leveren.

Vergeet hierbij niet dat wanneer je een EL34 in een versterker instelt op 80 mA deze buis minimaal de dubbele stroom moet kunnen leveren, dus 160 mA. Of dat werkelijk lukt weet je natuurlijk niet met jouw test. Wanneer de buis b.v. niet meer dan 90 mA haalt (maar dat weet je niet) dan is deze dus vrijwel geheel versleten zonder dat je dit in de gaten hebt.

--
http://www.hupse.eu/radio


Berichten in deze thread:

 

powered by my little forum