waarde beker elco (Techniek Radio/TV)

door John Hupse ⌂ @, Schoonhoven, 17.05.2018, 11:55 (246 dagen geleden) @ Maarten Bakker

deze methode voor het doormeten van condensatoren wordt b.v. toegepast bij de bekende Philips Point-to-Point methode. Een van de voordelen is dat je meet bij 50 Hz, wat voor oudere toestellen veel betere resultaten geeft vergeleken met de huidige meetmethodes voor condensatoren. Op die manier heb je immers geen "last" van b.v. de zelfinductie van een blokcondensator.

Zoals bekend is de reactantie (wisselstroomweerstand) van een condensator gelijk aan 1 / ωC. De stroom die je meet wanneer je deze condensator aansluit op een spanning van b.v. 6,3 volt is dus gelijk aan 6,3 x ωC.

Wanneer je dit wat verder uitwerkt zie je dat voor een capaciteit van b.v. 50 uF geldt dat de stroom gelijk is aan 6,3 x 2 x π x 50 x 0,00005 = 0,1 A (om precies te zijn 98,91 mA).

Voor dergelijke elco's geldt bovendien dat je ze niet eens hoeft uit te solderen, je hebt het hier over impedanties van enkele 10-tallen ohms. Dit is eveneens een voordeel van de Point-to-Point methode. Een nadeel is dat er weliswaar veel Philips PtP meettabellen beschikbaar zijn, maar deze zijn alleen geschikt voor gebruik met de bijbehorende Philips multimeter (Philips 4256 uit de jaren '30, Philips GM4257 uit de jaren '40).

Voor het bepalen van de capaciteit van een bekerelco in een oude radio volstaat overigens elke multimeter met een AC stroombereik.

--
http://www.hupse.eu/radio


Berichten in deze thread:

 RSS Feed van deze thread

powered by my little forum