eenvoudige regelbare voeding 50-270 V. met de buis 6080 (Techniek Overig)

door soundman2 @, Wouw, 09.01.2019, 13:43 (162 dagen geleden) @ Louis Schaeffer
Bewerkt door soundman2, 09.01.2019, 14:17

Het gaat er bij een buis om hoeveel spanning er staat tussen kathode en rooster. Als het rooster zeer negatief is ten opzichte van de kathode zal de buis niets doen en loopt er geen stroom door de belasting, die hier overigens niet getekend is.
Draai je de negatieve roosterspanning langzaam omhoog, dus minder negatief, dan zal de buis op zeker moment gaan geleiden , er gaat dus stroom lopen en stijgt dus de kathodespanning en dus ook de spanning door de belasting. De kathode zal de roosterspanning volgen. Hoewel de buis in bijvoorbeeld audioschakelingen zelden met een positieve spanning op het rooster t.o.v. de kathode wordt uitgestuurd, is het niet ongebruikelijk om een buis tot in roosterstroom uit te sturen, de spanning op het rooster is dan dus positief t.o.v de kathode. Er kan dan een grote anodestroom lopen. Als de belasting zeer laagohmig is, en de spanning op de kathode zelfs bij een grote stoom nog laag is, (bijv sluiting)staat er over de buis ook nog een grote spanning. De dissipatie van de buis wordt dan al gauw overschreden en hij krijgt er rode wangen van, om daarna naar de eeuwige jachtvelden te verhuizen.
Als de anodespanning 350 volt is en de uitgangsspanning 50 volt bij 60mA, dan krijgt de buis al 18 Watt voor zijn kiezen.

Als een buis in roosterstroom wordt uitgestuurd, houdt dat in dat de bron vermogen moet kunnen leveren. In bepaalde versterkers zie je dan wel eens een eindbuis als aansturing voor de buizen die een groot vermogen leveren aan bijv luidsprekers.

In deze schakeling is van een negatieve spanning geen sprake, het rooster kan niet lager worden dan ca 50 volt. Afhankelijk van de belasting zal de buis meer of minder stroom trekken, waardoor de kathodespanning stijgt. Het rooster is dan dus weer negatief t.o.v. de kathode. De kathodespanning blijft niet stijgen, maar op zeker moment treed een evenwicht in. Immers als de negatieve spanning tussen rooster en kathode groter wordt, zal de stoom afnemen. Het produkt van de spanning over de buis en de stroom daar doorheen, is wat de buis aan vermogen dissipeert. Hoeveel dat mag zijn staat in de datasheets.

Ik heb geprobeerd om het uit te leggen zonder daarbij de buiskarakteristieken te betrekken etc. Wat dat betreft is er genoeg literatuur over de werking van elektronenbuizen te vinden.

Volgens mij is de buis een latig type om te bemachtigen. Het is een SQ buis en die zijn minder dik gezaaid als hewone buizen. Bovendien heb ik het idee dat de buis in deze schakeling met gemak overbelast kan worden voor wat betreft anodespanning en de anodedissipatie, die maximaal 13 Watt is voor de twee systemen in parallel.

Als je iets wil bouwen zoek dan een schema waarin meer gangbare buizen zitten, zoals EL34 etc en waarin ool stroombegrenzing aanwezig is. Het zou zomaar kunnen dat bij een onverhoopte sluiting aan de uitgang, de buis al snel het loodje legt.


Berichten in deze thread:

 RSS Feed van deze thread

powered by my little forum