Geen fotocel! (Techniek Radio/TV)

door Herm Willems @, Maastricht, 13.01.2019, 20:16 (186 dagen geleden) @ Hans van der Marel

Iedereen bedankt voor de reacties, maar... het is absoluut geen fotocel. In dat geval zou er ergens een opening moeten zijn waar het licht naar binnen kon vallen en die is er niet. Bovendien zou er dan geen rooster nodig zijn.

Er is sprake van een doosvormige anode. In het midden de verticale gloeidraad in de vorm van een omgekeerde V met aan de bovenzijde een spanveertje. Daaromheen zit het rooster en tenslotte de anode die van bovenaf gezien rechthoekig van vorm is.

Het electrodensysteem is van boven en van onder afgesloten met een schijfje mica dat ook de electroden positioneert. Aan de achterzijde (op de foto niet te zien) zit een getterbakje en het glas is daar dan ook gespiegeld.

Het binnenwerk lijkt wel wat op dat van een DC90. In eerste instantie dacht ik even dat het een DC90 was die om wat voor reden dan ook in een AB2 voet gemonteerd is, maar ook dat is bij nadere beschouwing niet het geval.


Berichten in deze thread:

 RSS Feed van deze thread

powered by my little forum