spoelen uit pc bruikbaar in buizen amps? (Techniek Radio/TV)

door Ron Kremer ⌂ @, Groningen, 03.05.2019, 23:01 (112 dagen geleden) @ Piet van der Pol

Deze spoelen zijn soms later ingebouwd in voedingen, die nog geen Power Factor Controller hadden. Daarmee konden deze voedingen ook aan de richtlijnen voor harmonische netvervorming voldoen.

Een power factor controller doet niets anders dan cos φ verbeteren opdat de voeding minder blindvermogen, en daarmee stroom, uit het net trekt. Dat er terloops ook harmonischen onderdrukt worden richting het net is een 'bijproduct' van de cos φ verbeteraar, in dit geval een spoel.

Voor buizenversterkers zijn ze ook wel bruikbaar, indien de versterker een flinke trafo heeft, met secundair een gelijkrichter met diodes en een dikke elko. Dan zal het een verbetering van de powerfactor geven.

Een buizenversterker met normale transformatorvoeding zal, ook bij afvlakking met grotere elko's, m.i. altijd een cos φ hebben die beter is dan de toegestane ondergrens van 0,85. Ik heb het vaker gemeten bij dergelijke apparatuur en ben daarbij nog nooit iets 'raars' tegengekomen.

De uitgebreidere "energie monitors" die bij bijv. Conrad en Reichelt te koop zijn kunnen cos φ meten en zijn maar weinig duurder dan hun eenvoudiger soortgenoten.

Vr. gr., Ron


Berichten in deze thread:

 RSS Feed van deze thread

powered by my little forum