Saba Meersburg W5-3D voltages (Techniek Radio/TV)

door Peter1952 @, 01.06.2019, 10:52 (407 dagen geleden) @ frans maessen

Als je het schema goed bekijkt, dan zie je dat de onderzijde van de kathodeweerstand en de roosterlekweerstand aan hetzelfde punt zitten, n.l. de - van de gelijkrichter.
Meet je de spanningen t.o.v. het chassis, dan maak je een meetfout als je de spanning op de kathode meet. Immers de onderzijde van de kathode en de lekweerstand hebben een negatieve spanning t.o.v. het chassis. Het lijkt dus of de kathodespanning te laag is.
Je moet dan meten t.o.v. de - van de gelijkrichter of rechtstreeks over de kathodeweerstand.
Dat het zo gedaan is, is omdat men kennelijk een negatieve spanning nodig had voor de rest van de ontvanger.
Dus: Spanning over de kathodeweerstand meten, die bepaalt het negatief van de eindbuis.
Je zult ook zien dat je een negatieve spanning meet aan de onderzijde van de lekweerstand. Als de kathodespanning t.o.v. het chassis 0,5 V. is en de spanning aan de onderzijde van de lekweerstand bijv. -6 V. is, dan is je negatief -6 -0,5 = -6,5 V. Als het goed is meet je dat ook over de kathodeweerstand.

Groeten,
Peter


Berichten in deze thread:

 RSS Feed van deze thread

powered by my little forum