Wegvallende ontvangst Lemouzy LY06 (Techniek Radio/TV)

door Leo Bolier ⌂ @, Goor, 02.07.2019, 15:52 (105 dagen geleden)

Beste lezers,

Recent heb ik een niet werkende vooroorlogse Franse super Lemouzy type LY06 gekregen. De kast was al wel heel netjes gerestaureerd. De achterwand ontbrak. Er werd opgemerkt dat er vermoedelijk een mechanisch probleem met de (bereik) schakelaar was.
Het toestel zou uit een vide grenier komen en in de oorlog gebruikt zijn om naar de Franse radio Londen te luisteren.

[image] [image] [image]

Een schema was niet te vinden. Via een Frans forum een vermoedelijk min of meer vergelijkbaar schema ontvangen. Zelfde buizenbezetting en componentenopstelling (op dit schema de rechtse). Dit is van een driebander terwijl mijn toestel alleen PO en GO heeft.

[image]

Apart zijn de beide MF bandfilters. Op het schema hierboven recht toe recht aan. In mijn toestel is het eerste filter secundair aan de onderkant inwendig voor zien van een condensator van 50nF en een weerstand van 1M voor de AVR. Het tweede bandfilter lijkt nog complexer maar dat is nog niet open geweest.
De afvlakelco was al vervangen evenals de bedrading naar de luidspreker met daar op gemonteerde smoorspoel. Elco is waarschijnlijk te groot (2x50uF i.p.v vermoedelijk 2x12,5) maar a la; moet even kunnen .

Spanningskiezer op 250Volt. Na inschakelen in serie met een gloeilamp traden er geen verontrustende verschijnselen op maar ook geen ontvangst. Wel een stevige brom uit de luidspreker. Vervolgens de netspanning direct aangesloten. Zelfde verhaal.

De koppelcondensator lekte; dus ook vervangen. Het LF deel lijkt nu naar behoren te werken.
De oscillator blijkt prima te werken, zowel op de PO als de GO. Ik meet circa 30 volt t/t op G2.
Het spoelenblok met bandschakelaar is heel slecht toegankelijk zodat de loop van bedrading niet/slecht te volgen is. Door de bevestigingsschroeven los te maken kan het blok wat gedraaid worden en wordt een losse draad zichtbaar. Nog niet duidelijk waar die voor dient maar wel te zien waar hij aan moet zitten.
Nu is er ontvangst op de PO (mijn huiszender) maar veel te zwak en met veel ruis en gesis. Na circa 2 minuten zakt het signaal binnen een tiende seconde helemaal weg. Een gemoduleerd signaal van 140kHz op het stuurrooster van de 6D6 gedrukt. Dit komt door en blijft ook staan na die 2 minuten. De 140kHz blijkt 143kHz te moeten zijn.
Als ik het "stuurrooster G4" van de 6A7 losneem en daar een 1 MHz gemoduleerd signaal (via een kleine koppel C en 1M naar aarde) op zet blijft de modulatie die 2 minuten hoorbaar. Daarna val het geluid weer helemaal weg.

De gemeten DC spanningen rondom de 6A7 veranderen niet of nauwelijks op het moment van stilvallen. Behalve de kathode, die gaat van 2,17 naar 2,0 Volt. De AVR spanning hangt op circa 1 volt. Wat verder opvalt is dat aanraken met een probe van een multimeter of scoop van de anode van de 6A7 een hels gekraak tot gevolg heeft waarna de ontvangst direct stil valt. De oscillator blijft wel doorwerken.

Gevoelsmatig denk ik nu dat de anodeaansluiting van de 6A7 hoogohmig is geworden en geen verbinding meer maakt als de buis warm is.
Maar voor ik een nieuwe aanschaf graag nog wat commentaar van het forum.


Berichten in deze thread:

 RSS Feed van deze thread

powered by my little forum