Philips AG9148 (Techniek Overig)

door soundman2 @, Wouw, 07.11.2019, 10:56 (112 dagen geleden) @ KEKuijk
Bewerkt door soundman2, 07.11.2019, 11:18

Steef,
misschien kan meetapparatuur zoals bijvoorbeeld een scope in combinatie met systematisch fout zoeken, de fout eenvoudiger aan het licht brengen, in plaats van het vernieuwen van allerlei onderdelen. Als C8 losgekoppeld is aan de zijde van het penthode rooster kun je met een hoogohmige voltmeter meten of die condensator lekt. Verder kun je daar met een signaalvolger of de oscillograaf meten of het stoorgeluid wel degelijk uit de voortrap komt. Tegenkoppeling is verder niet aanwezig. De signaalvolger of scope kan ook aantonen of er wellicht wat aan de hand is met de anodespanning. Daarmee kun je dan weer zien of horen of het voedingsdeel perikelen heeft. Het gaat allemaal veel sneller als het lukraak uitwisselen van onderdelen. Die methode leidt zelden tot een gerepareerd apparaat, terwijl de kans op de introductie van nieuwe fouten op de loer ligt, nieuwe fouten door het beschadigen van printsporen, soldeereilandjes los door een te warme soldeerbout, niet compatibele onderdelen, tinspetters etc. In dit apparaat lijkt overigens geen print te zitten.
Als er in de schakeling hoogohmige Vitrohm composiet weerstandjes in de schakeling zitten, is het niet verkeerd om de waarde even na te meten. Die willen nog wel een verlopen.
Een krakend geluid in een radio wel soms veroorzaakt door een overslag of corrosie in de uitgangstransformator, maar dan zou de storing niet verdwijnen als je de voortrap loskoppelt. De uitgangstrafo is daardoor wat minder verdacht.
Als er pertinaks buisvoetjes in zitten zou ik die zeker onderzoeken of die rond de aansluitingen geen sporen van verkoling hebben. De witte keranische buisvoeten hebben vrijwel nooit een probleem.


Berichten in deze thread:

 RSS Feed van deze thread

powered by my little forum