Potkern P18-11 > 250nH (Gezocht)

door soundman2 @, Wouw, 07.01.2020, 22:59 (216 dagen geleden) @ Leo Bolier

Kun je geen vaste TOKO spoel gebruiken? Welke zelfinductie heb je nodig?


Berichten in deze thread:

 RSS Feed van deze thread

powered by my little forum