Herstel van een door Philips gebouwde oorlogsradio S100U (Techniek Radio/TV)

door gerard ⌂ @, Zeist, 07.02.2020, 09:13 (22 dagen geleden) @ Oldtimer

Echter als de neg. roosterspanning wordt verkregen door een kathodeweerstand (automatische neg. roosterspanning) zoals bij deze radio dan is het meten van de spanning over die weerstand ook correct.

Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Bij zulke schakelingen ligt het stuurrooster doorgaans aan massa via een roosterlekweerstand en aan de anode van de voorversterker via een koppelcondensator. Als die beide hun werk goed doen, staat er geen gelijkspanning op het rooster en dan is de meting over de katodeweerstand goed. Maar een lekke koppelcondensator kan het rooster op een positieve potentiaal brengen wat dan in mindering komt op de gemeten waarde over de katode.

De officiële definite is roosterpotentiaal ten opzichte van katode, dus het dichts bij het boekje blijf je als je tussen katode en rooster meet. Dan is het ook niet belangrijk meer of de massa op de katode- of op de roosterpotentiaal ligt. Zelf doe ik het meestal iets minder sjiek, in twee stappen. Eerst checken dat het rooster op 0 staat, zelfs na vervangen van de koppelcondensator is dit niet altijd het geval. En verder de katode nameten. Als ik de katodeweerstand al heb opgemeten, weet mijn rekenmachientje dan ook meteen de katodestroom.


Berichten in deze thread:

 RSS Feed van deze thread

powered by my little forum