Yearbook of wireless telegraphy and telephony (Algemeen)

door Herm Willems @, Maastricht, 23.03.2020, 11:35 (6 dagen geleden)

Pasgeleden was ik in de gelegenheid het ‘Yearbook of wireless telegraphy and telephony’ uit 1916, uitgegeven te London, aan mijn bibliotheek toe te voegen. Eerste uitgave was, meen ik, 1913. Een schitterend naslagwerk voor geïnteresseerden in de prille radiotechniek, bestaande uit meer dan 900 bladzijden. Zo is er bv een lijst met gegevens van alle draadloze stations in de wereld die toen in bedrijf waren. Voor wie het zich afvraagt: er waren in 1916 al zes landzenders in Nederland actief, en daarnaast nog eens tientallen scheepszenders die onder Nederlandse vlag voeren. Ook is er een zeer gedetailleerd chronologisch overzicht van belangrijke gebeurtenissen op het gebied van radio in de beginjaren.

Nadat het boek gearriveerd was ontdekte ik dat het uit de vroegere bibliotheek van de NVVR afkomstig is, zie hieronder. Voor wie er nog nooit van gehoord heeft, al kan ik me dat nauwelijks voorstellen, de Nederlandsche Vereeniging Voor Radiotelegrafie werd opgericht op 19 maart 1916 in Den Haag. De vereniging bestond uit mensen die van grote betekenis zijn geweest, waar het de ontwikkeling van de radio in ons land betreft. Ik noem enkele namen: Jan Corver, Cornelis van der Bilt, Nicolaas Koomans, Hendrik Nierstrasz, P. Tolk, Anthonet de Voogt en Anton Veder. Het leuke is nu, dat het vrijwel zeker is, dat deze dikke pil door bovenstaande heren regelmatig als naslagwerk gebruikt is.

[image]

[image]


Berichten in deze thread:

 RSS Feed van deze thread

powered by my little forum