Yearbook of wireless telegraphy and telephony (Algemeen)

door Herm Willems @, Maastricht, 26.03.2020, 23:56 (13 dagen geleden) @ poonj

Dankjewel Jan. Er staan niet zoveel illustraties in, eigenlijk voornamelijk foto's van radiomannen en -schepen. Dat zijn overigens wel echte foto's.

Inmiddels heb ik nog een tweede boek op de kop getikt dat uit de NVVR bibliotheek afkomstig is: Handbuch der drahtlosen telegraphie und telephonie, band II, van Eugen Nesper uit 1921. Daarin staan zeer veel foto's van onderdelen en complete apparaten uit de begintijd van de radio. Zelfs een aantal foto's van Scheveningen Haven uit 1906. Zowel van het exterieur als van het interieur. Naspeuring leerde dat het boek vlak na het verschijnen werd opgenomen in de NVVR-bieb. Via weet ik welke omwegen wamen deze boeken bij een boekhandelaar in Alphen aan de Rijn terecht, en inmiddels zijn ze in het uiterste zuiden des lands beland waar ze overigens zorgvuldig gekoesterd worden.


Berichten in deze thread:

 RSS Feed van deze thread

powered by my little forum