Yearbook of wireless telegraphy and telephony (Algemeen)

door Oldtimer @, Oegstgeest, 27.03.2020, 00:27 (13 dagen geleden) @ Herm Willems

Inmiddels heb ik nog een tweede boek op de kop getikt dat uit de NVVR bibliotheek afkomstig is: Handbuch der drahtlosen telegraphie und telephonie, band II, van Eugen Nesper uit 1921.

Ik heb zowel deel I als II. Mijn boeken zijn afkomstig uit de Technische Bibliotheek IIIe Bataljon Genietroepen Tjimahi (West-Java).

Willem


Berichten in deze thread:

 RSS Feed van deze thread

powered by my little forum