Spoelbus bx998a (Techniek Radio/TV)

door Peter1952 @, 11.09.2020, 15:09 (8 dagen geleden) @ Peter Vanhellemont

Als na vervanging van de trafo de eindtrap oscilleert, is de tegenkoppeling in meekoppeling gewijzigd, daardoor oscilleert de zaak.
Dit kun je verhelpen door of de secundaire of de primaire om te polen. Je kunt het beste de tegenkoppelweerstand eerst los laten. Als de eindtrap werkt, dan de tegenkoppelweerstand weer aansluiten. De versterking moet dan duidelijk afnemen. Bij oscilleren moet je één de windingen ompolen.

Groeten,
Peter


Berichten in deze thread:

 RSS Feed van deze thread

powered by my little forum