buizen gelijkrichter beter als brugcel? (Techniek Radio/TV)

door Ron Kremer ⌂ @, Groningen, 16.09.2020, 14:25 (12 dagen geleden) @ huub.jak

Ja ik heb wel gelezen met 10.R afsluiten
op de 10 volt .

Zoals Peter aangeeft is het goed, je kunt voor meten op de 100V uitgang de benodigde weerstandswaarde zelf uitrekenen met de volgende formule: R = 10000/P. Je moet wel weten wat het vermogen P van de versterker is.

Bij P = 20 Watt is de benodigde weerstand 10000/20 = 500 Ohm. Bij een 100 Watt versterker 100 0hm.
De gebruikte weerstand of weerstandscombinatie moet wel het versterkervermogen kunnen dissiperen.
M.a.w.: de weerstand moet (minstens) net zoveel Watts zijn als de versterker kan leveren.

Vr. groet, Ron


Berichten in deze thread:

 RSS Feed van deze thread

powered by my little forum