stereo buizen versterker (Techniek Overig)

door thijs bouma ⌂ @, Haarlem, 19.02.2021, 14:13 (12 dagen geleden) @ hessel

Ik zie dat een kathode weerstand geblakerd is. Dat betekend dat deze buis teveel anodestroom trekt.

Thijs


Berichten in deze thread:

 RSS Feed van deze thread

powered by my little forum