Telefunken Opus 2550 (Techniek Radio/TV)

door soundman2 @, Wouw, 07.04.2021, 19:52 (3 dagen geleden) @ Patrick2

Knip C(1)303 en C(1)304 los aan de roosterzijde en meet of er DC op staat. Zo ja, dan zijn ze lek. Is dat niet het geval, kan van de setjes een buis defect zijn en geen stroom meer trekken, de andere buis krijgt het dan voor zijn kiezen, omdat de kathodespanning te laag is.
Verder kan een eindbuis spontaan roosterstroom trekken door lekkage.
Het kan zinvol zijn om de koppelcondensatoren gewoon te vernieuwen en de kathode weerstanden op te delen in voor elke buis een van de dubbele waarde, Per buis een elco toepassen.


Berichten in deze thread:

 RSS Feed van deze thread

powered by my little forum