Spanningen Philips B7X73A eindtrap (Techniek Radio/TV)

door soundman2 @, Wouw, 15.07.2021, 15:42 (17 dagen geleden) @ hoedendoosch
Bewerkt door soundman2, 15.07.2021, 16:38

Daarbij blijkt dat ik mij vergist heb met het monteren van elco C2

Daarom zeg ik altijd eerst repareren en dan vervangen......
Ik weet dat het niet helpt dat ik het zeg en geen tips geef om dit of dat te vervangen, maar elke keer weer blijkt dat bij het zonder meer vervangen van onderdelen heel vaak fouten worden gemaakt, die zonder kennis van electronica in dat geval nog moeilijker zijn op te lossen.
De berekening van de spanningsdeler die Maurice gemaakt heeft had al conclusies moeten geven. Ik heb de spanningsdeler ook berekend, maar kon de spanning op de tekening niet goed aflezen, of daar voor (op de anode van de ECC)190 volgens de docu. Ik kon daardoor alleen schrijven dat er naar het rooster geen stroom loopt en dat ook een hoogohmige meter een enigszins verkeerde waarde op die plaats kan opleveren. Met die constatering is dan weer weinig gedaan. Wat dat betreft werkt Maurice wel op de juiste manier. Uitrekenen wat er aan spanning moet staan, of stroom moet lopen en als dat niet klopt, uitzoeken waarom. Ook Maurice meet eerst alvorens de soldeerbout te pakken. Soms moet je wel eens wat losknippen om een circuit aan de tand te voelen wat door DC koppeling helemaal van elkaar afhankelijk is, maar dat gaat dan over één verbinding en niet het lukraak uitwisselen van onderdelen.
Een simpele test om bijvoorbeeld een lekkende condensator te testen, is niet deze demonteren en op een universeelmeter doormeten bij een lage spanning. Ik geef altijd aan, om deze aan de zijde waar de laagste spanning staat los te knippen (bijvoorbeeld de zijde van het rooster bij een koppelcondensator) en dan meten of er aan die zijde spanning staat. Je meet dan met een hoge spanning en zelfs een kleine lekkage wordt door de buisvoltmeter feilloos aan het licht gebracht.

R42 en R44 ook uitgesoldeerd en gemeten.

Ook die had je zonder wat los te maken kunnen meten in de schakeling en na het narekenen van de spanningsdeler had je kunnen constateren dat de weerstanden niets mankeerden . Desnoods had je de buis B9 er nog even uit kunnen trekken om zeker te zijn dat die niet de oorzak is als de spanning niet mocht kloppen. Het wordt dan wel wat gemener als het buisvoetje wat mankeert.

Het is echt zo, met serieus meten gaat repareren veel sneller en er is veel minder kans op nieuwe fouten.
Je kunt je nu ook afvragen of de transformator mogelijk door een reparatiefout het loodje heeft gelegd.
Overigens is het ook overbodig om in buizenschakelingen speciaal LOW ESR condensatoren toe te passen. Buizen schakelingen zijn tamelijk hoogohmig en dan valt de inwendige weerstand van een elco vaak helemaal in het niet.


Berichten in deze thread:

 RSS Feed van deze thread

powered by my little forum