Fouten: Dr. Blan Televisie cursus (Techniek Radio/TV)

door Robert Gribnau ⌂ @, Den Haag, 06.10.2021, 18:03 (9 dagen geleden) @ Adelbert

Het gaat denk ik over dit boek: Cursus Televisie-Techniek 1957

Bladzijden T11-37 t/m T11-43 zijn het "Service aanhangsel bij les 11" dat nog wat aanvullingen op les 11 bevat.

Op bladzijde T11-41 staat inderdaad het een en ander onder het kopje "Antennegedeelte". Dat lijkt me ondanks die ene bladzijde wel een afgerond verhaaltje te zijn (aanvullend op wat er eerder in les 11 al over antenne is geschreven). Op bladzijden T11-42 en T11-43 wordt dan ook weer over wat anders dan de antenne geschreven (maar wel weer aanvullend op wat er eerder in les 11 al over is geschreven).

Ik denk dus dat het niet om een fout gaat.

Overigens staat in de NVHR bibliotheek bij dit boek dat de bladzijden T2-15 en T2-16 ontbreken. Dat is dus wel een foutje (waarschijnlijk tijdens het scannen gemaakt).

Groet,
Robert


Berichten in deze thread:

 RSS Feed van deze thread

powered by my little forum