Transformator secundair parallel (Techniek Overig)

door soundman2 @, Wouw, 17.01.2023, 10:40 (400 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Bewerkt door soundman2, 17.01.2023, 11:08

Ik heb dus niet begrepen dat TS maar een HSP trafo heeft. Ik schreef al eerder dat de vraagstelling verwarrend is. Of je twee windingen op dezelfde trafo parallel zet en gelijkricht met een brugcel, of twee windingen in serie zet met dus een centertap en twee diodes, maakt niet uit, De gemiddelde stroom in elke winding blijft gelijk.
Van vereffeningsweerstanden is in deze gevallen helemaal geen sprake. Bij parallelschakeling moeten beide windingen liefst identieke windingtallen hebben en ook gelijke DC weerstand. Bifilair wikkelen is kritiek vanwege doorslag en dus niet aan te raden.


Berichten in deze thread:

 RSS Feed van deze thread

powered by my little forum