Octrooi nummer remrooster (Gezocht)

door Wolfgang @, 02.05.2023, 20:12 (420 dagen geleden) @ Maarten Bakker

Gelukkig kan men tegenwoordig de komplete patentschriften inzien.
Van belang is het datum van de aanvraag, niet wanneer de ambtenaren het goedkeuren en bekend maken....

Ik heb beide bekeken, zie mijn eerste bijdrage.

Philips (Tellegen) heeft op 25.11.1927 het US pat.ingediend.

17 Maanden eerder heeft Telefunken (Jobst) op 05.06.1926 het Duitse patent ingediend.
[image]

Beide beweren dat door het inbrengen van een derde rooster tussen schermrooster en anode de secundaire electronen tot omkeer gedwongen worden.

Nu is volgens het Radiomuseum.org de eindlamp B443 de erste pentode (vanaf sept. 1927) op de markt geweest! Dus nog vóór het aanvragen voor hun patent..... Dat heeft mij achterdochtig gemaakt.

Ook denkbaar, dat ze al eerder bij Philips tot die oplossing zijn gekomen maar veel later een patent hebben ingediend ??

Gr. Wolfgang


Berichten in deze thread:

 RSS Feed van deze thread

powered by my little forum