Vervangings elco's voor dke update (Gezocht)

door Peter1952 @, 09.05.2023, 21:35 (24 dagen geleden) @ soundman2

Op de site jogis-roehrenbude.de is ook het een en ander te lezen, o.a. over de beveiliging van de VY2. Hier wordt aanbevolen de zekering te vervangen door een 100 mA exemplaar en een begrenzingsweerstand van 330 Ohm in serie met de anode.

Er staat een heel hoofdstuk over de verschillende volks ontvangers.

Zoals al is gezegd: Een serieweerstand in serie met de elco begrenst wel de inschakelstroom, maar doet het effect van de elco volkomen teniet.

Groeten,
Peter


Berichten in deze thread:

 RSS Feed van deze thread

powered by my little forum