LEKO-RADIO in Utrecht. (Techniek Radio/TV)

door Ger Fust ⌂ @, Monnickendam, 12.11.2023, 15:42 (195 dagen geleden) @ Kees Koren

Bedankt voor het plaatsen van de links, het geeft een goed beeld van de historie van de Fa. LEKO, die bij mij tot nu toe grotendeels onbekend waren.

Graag wil ik nog wel wat verduidelijken over de "overname door Philips".

"De overname van Van der Heem door Philips" wordt bijna altijd verkeerd geïnterpreteerd. De overname gebeurde eind april 1966, want het 40 jarig jubileum op 1 mei mocht niet meer worden gevierd. De exacte datum moet ik opzoeken, maar belangrijk is te weten dat op de ene dag het hele bedrijf Van der Heem van Indoheem werd gekocht en de volgende dag de fabrieken in Utrecht weer in handen van Indoheem kwamen, wat toen verder ging onder de naam ENAF dat nu o.a. produkten leverde onder de naam Indola Electric. (waarschijnlijk ook nog korte tijd onder de merknaam ERRES voor R.S. Stokvis)
Conclusie: De gehele overname heeft maar 1 dag geduurd.

Voor de goede orde; Philips nam wel de naam "Van der Heem" over, welke nog vele jaren werd gebruikt als 'Van der Heem Electronics', onderdeel van de Philips Telecommunicatie Divisie.
Geconcentreerd in de ontwikkeling en productie van professionele produkten. In 1979 ging dit deel over naar Hollandse Signaalapparaten als onderdeel van de Philips Defence Division.
In 1980 veranderde die naam weer in Signal Special Products (SSP).
Hollandse Signaal Apparaten van Philips werd in 1990 overgenomen door Thomson-CSF en in 1994 verhuisde SSP van Den Haag naar Zoetermeer.
Thomson-CSF veranderde zijn naam in Thales aan het eind van het jaar 2000 en SSP werd nu Thales Special Product (TSP).
De Thales Special Products Power Electronics business, is via een Buy Out verder gegaan onder de naam Brookx Company B.V. op 1 oktober 2003.

Onderstaande tekst overgenomen uit; het VDH-tje. (personeelsblad 1966)

De bovengenoemde overeenkomst hield in dat Philips alle in het bezit van Indoheem zijnde aandelen Van der Heem – tegen betaling van een aanzienlijke som gelds – overnam, waardoor Van der Heem N.V. van moeder verwisselde en een dochtermaatschappij werd van Philips. Echter werd bepaald dat niet alle Van der Heem-activiteiten aan Philips zouden worden overgedragen, doch slechts een gedeelte, terwijl het andere gedeelte zou blijven behoren tot het werkterrein van Indoheem.

Wat hield deze afsplitsing nu precies in?

Alle activiteiten van Van der Heem op het gebied van radio, televisie en grammofoons (RTG), plus die op het gebied van de elektronica, werden door Philips overgenomen.
Alle activiteiten van Van der Heem op het gebied van de elektrische huishoudelijke toestellen (EHT), daaronder begrepen de handboormachines plus de fabricage van Solex-bromfietsen, bleven bij Indoheem.
In feite betekende dit, dat het fabriekscomplex aan de Maanweg te Den Haag en de radiofabriek te Sneek praktisch geheel door Philips werden overgenomen, terwijl het gebouw Laakweg/Slachthuiskade te Den Haag plus de Utrechtse fabrieken voor Indoheem behouden bleven. Doordat Van der Heem N.V. als vennootschap bij het Philips-concern was gaan behoren, hadden de Utrechtse Van der Heemfabrieken, die bij Indoheem bleven geen juridisch onderdak meer. Om in dit vacuum te voorzien, werd besloten deze fabrieken en de daarbij behorende activiteiten administratief onder te brengen bij de Eerste Nederlandse Autorijwielfabriek N.V., de tot het Indoheem-concern behorende dochtermaatschappij, die zich bezighoud met de Solexfabricage.
Omdat als gevolg van de inbreng van de Utrechtse activiteiten de oude naam niet meer voldeed werden stappen ondernomen om deze naam te veranderen in Eerste Nederlandse Apparatenfabriek (ENAF) N.V.
Behalve de hier getoonde activiteiten moet ten slotte volledigheidshalve worden vermeld, dat Indoheem samen met Philips stofzuigers fabriceert in de Verenigde Stofzuigerfabriek N.V. te Leeuwarden. Philips en Indoheem nemen ieder voor de helft deel in het aandelenkapitaal van die vennootschap.

--
"Tubes are for Music, transistors are for TV and electronics in general"


Berichten in deze thread:

 RSS Feed van deze thread

powered by my little forum