Onbekende component ? (Algemeen)

door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem / Delft, 19.11.2023, 13:20 (19 dagen geleden) @ Dirk Buffel

Of ze als diode reageren, hangt af van de meetspanning en de werkspanning van de diode. De werkspanning van de diode is meestal af te leiden van het eerste getal achter de E (die staat voor enkelzijdige gelijkrichten). Voor een hogere werkspanning, worden meerdere seleencellen in serie gezet. Over elke seleencel valt een paar volt drempelspanning. De diodestand van de multimeter gebruikt meestal maar een meetspanning van 3V. Dus 1 cel kun je meten, 2 misschien, meer cellen geeft geen betrouwbare meting.


Berichten in deze thread:

 RSS Feed van deze thread

powered by my little forum