Driva 7S7 radio buizenbezetting. (Techniek Radio/TV)

door Patrick2 @, Antwerpen, 29.03.2024, 12:13 (21 dagen geleden) @ Patrick2

De indicatorbuis is een EM34. Die heb ik even op de tester gezet en, warempel, die licht nog prima op.

[image]

De eerste buis is, voor zover ik kan zien, een triode. Dat van die EZ of AZ ga ik vandaag nog nakijken.


Berichten in deze thread:

 RSS Feed van deze thread

powered by my little forum