Stoppen FM-uitzendingen kwestie van tijd? (Algemeen)

door FranShack @, hengelo ov, 03.05.2019, 22:55 (434 dagen geleden)

Stoppen FM-radio is 'kwestie van tijd', digitale radio bezig aan opmars.

Lees dit RADAR item met commentaren

--
“Brandt dit licht, dan koppen dicht”.
Hanso H. Schotanus á Steringa Idzerda

Stoppen FM-uitzendingen kwestie van tijd?

door henkk @, 04.05.2019, 08:07 (434 dagen geleden) @ FranShack
Bewerkt door henkk, 04.05.2019, 08:13

Voor mij is er niets aan verloren gezien de abominabele kwaliteit van het gebodene.
Om dezelfde reden zullen velen niet de moeite nemen een DAB ontvanger te nemen,zodat de radiostations voornamelijk in hun eigen been zullen schieten.
Radio was natuurlijk ook nooit bedoeld om leuk te zijn. :-)

Henk

Stoppen FM-uitzendingen kwestie van tijd?

door castafiore2010 @, Winsum (Gn.), 04.05.2019, 08:53 (434 dagen geleden) @ henkk

Kun je misschien nader toelichten, wat je met deze kreet bedoelt: "Radio was natuurlijk ook nooit bedoeld om leuk te zijn."? Het ontgaat me wat je ermee wilt zeggen.

Stoppen FM-uitzendingen kwestie van tijd?

door FranShack @, hengelo ov, 04.05.2019, 15:10 (434 dagen geleden) @ henkk

Leuk? De radio hobby was voor mij minimaal 60 jaar buitengewoon leuk en is dat nu nog.
Helaas zien we telkens technische zaken veranderen, de vonkzender werd een een draaggolf met AM meters draadantenne, Kootwijk kwam en verdween, Televisietorens aan de horizon en harken op het dak. Digitaal werd dat alles een kastje aan de muur een apple in de hand.

De gloed van de radio en zendbuis pront op de kastjes verdween, transistors stevig op drie of vier poten namen geruisloos het werk over en werden kleiner en kleiner, aan de eens zo mooie en leuke hobby kwam een geruisloos einde, de techniek werd onzichtbaar de soldeerbout bleef koud.

Maar gelukkig zijn er ook mensen die het oude weten te waarderen en koesteren wat er was,
redden, repareren en restaureren en delen hun hobby in fora en verzameling.

Gelukkig maar zo blijft een zweem van wat eerder was bewaard voor later en putten nog velen energie en dagelijks genoegen in zo iets als radiohobby.

Keep the electron moving!

--
“Brandt dit licht, dan koppen dicht”.
Hanso H. Schotanus á Steringa Idzerda

Stoppen FM-uitzendingen kwestie van tijd?

door pa3dsc @, Nuenen, 05.05.2019, 07:32 (433 dagen geleden) @ henkk

Stoppen FM-uitzendingen kwestie van tijd?

door soundman2 @, Wouw, 04.05.2019, 12:10 (434 dagen geleden) @ FranShack

Stoppen FM-radio is 'kwestie van tijd', digitale radio bezig aan opmars.

Lees dit RADAR item met commentaren

Nederland is voor een heel groot deel bekabeld. Ik denk dat de CAI boeren hun abonnees een beetje zullen sparen, om slechts een paar MHz bandbreedte erbij te krijgen.

Stoppen FM-uitzendingen kwestie van tijd?

door Adelbert @, 05.05.2019, 18:33 (433 dagen geleden) @ FranShack
Bewerkt door Adelbert, 05.05.2019, 18:38

Hoi!

Ik ben duitser en dat wil ik uw vertellen:

1.) een vriend en verzamelar werkt voor het NRK in Oslo/Norwegen.
Die klijne stationen met lokaale uitzendingen zijn er nog en feiten
voor het leven.
Deze DAB-toestellen zijn van heel slechte kwaliteijt. Voor een beter klank
moet je deze aan jou HiFi verbinden.

2.) het gaat naturlijk om veel geld en btw, zoal idereen in Europa tenminste
2-3 nieuwe radios kocht die ook geen lang leven hebben! Sorry, dat zijn
politise reden!

3.) Ik zelf woon vlak in de buurt van Roemond, in Duitsland. Door televisie
en Hilversum III heb ik kennis gemakt van nederlands kultur (Golden Earring,
Earth & Fire, Shocking Blue, Luv, Babe, Dolly Dots, Internationals, Mayhood,
Gruppo Sportivo, Cuby and the Blizzards, Vanessa, Wally Tax, Ad Visser,
Krijn Torringa, Frank Boeijen groep en zo ver....)
Op dit maneer heb ik een positiev beeld van Nederland, mijn buuren bekomen,
zonder die politisse advokaaten in Brussel!
Het zelfde kan ik over andere mensen uit mijn jeugd zeggen.
Ik herinner mij dat ik in 1979 op het ijland Norderney was, van mijn kamer heb
ik gezien, wie iemand, een jonge man zoals ik op het dak op zoek was,
een plaats voor zijn UHF-antenne te finden om TopPop te kijken, wat anders????

Jaaren geleden heb ik in Dendermonde/Belgie een oude TV, jaaren 50, gekocht.
Die verkopster, zo oud als ik, heeft mij verklaart, dat hij vroeger met zijn
vader een heel grote antenne gebout heeft om AVRO`s TopPop te kijken.

MAAR NU, door de digitaale wandel zie ik niks meer, geen "wondere Wereld",
André Verduin. Ik ben nu afgesneden van wat voor jou belangstellig is.

Vroeger had ik met 1 meter draatje NED 1/VHF op mijn oude lampen tvs.
Vandag is er geen Belgie of Nederland meer op TV en AM-radio!

Vroeger was het mogelijk Osterijk via satellit op TV te bekijken, nu
gaat het niet meer. Ik was bij de Media-Markt in Osterrijk, wilde een
kartje kopen. Anwoord: Jij kunt geen kartje kopen, omdat uw duitser bent
en niet in Osterrijk leeft!

5 jaar geleden heb ik in Frankrijk bij "Auchant"/Supermarkt een satellite-
ontvanger gekocht om weer frans TV te kijken, davoor waren "mogelijkheijden".
Dit toestel was met een kaart voor 4 jaaren TV.
Nu is die kaart afgelopen, een nieuwe kost rond 15 Euro, maar omdat ik
duitser ben (het zelfde met belgen), mag ik geen kartje kopen.
Ze hebben mij gezegt, dat weer een nieuwe ontvanger mag kopen!!!!!

Dat is het mooie Europa dat van plan is mensen te zamen te brengen,van
wegen vriendschap nooit meer oorlog enzover.

Maar vriendschapen ontstaan door kennismaking en kultuur, van het verstaan
van die buurman`s taal.

Voor mij is het belangstellig, nieuws van verschillende kanten te bekijken.
Dat is nou niet meer mogelijk!(En zeker niet gewenst!)

Door deze stomme digitaale wereld is het niet meer mogelijk, radio en Tv
van jou buurman te kijken, zoals geen programmas gratis via satellit ont-
vangbaar zijn.

Ik snap wat dit betekend! Ook op het internet woord het stets lastiger
voor vrije stemmen. De weerstand tijdens de tweede wereld oorlog was
mogelijk door vrije radio stationen van buiten.

Ik heb vroeger een mederwerker van Welle West/Radio Heinsberg kennis ge-
makt. Hij heeft mij verklaart, dat zij niet spelen wat zij wilden, maar
moeten muziek spelen, die van die WDR is toegelaten.
Zij waren echt niet vrij!

Aan China en Turkije kunt uw bekijken, dat ook internet niet echt vrij is.

DAROM, Veronica moet weer op zee!

En, mijn nederlands is ook afkomstig van het luisteren en kijken van
nederlandse omroepen.

Groeten,
Adelbert

Stoppen FM-uitzendingen kwestie van tijd?

door gert.van.wee @, Achterveld, 05.05.2019, 19:15 (433 dagen geleden) @ Adelbert

DAB+ = its all about money:-(

Stoppen FM-uitzendingen kwestie van tijd?

door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 05.05.2019, 20:02 (432 dagen geleden) @ Adelbert

U spreekt dan een best woordje Nederlands, complimenten.

Er is een grondwet, "vrijheid van nieuwsgaring"
Betekend dat een ieder vrij ongehinderd door welke techniek dan ook kennis
moet kunnen nemen van wat er om zich heen gebeurd.

"Artikel 5 van de Duitse Grondwet van na de Tweede Wereldoorlog luidt bijvoorbeeld:‘Jeder hat das Recht seine Meinung in Wort,Schrift und Bild zu äußernund zuverbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu in ter richten’.Dat dat specifiek in deze Duitse grondwet zo werd geformuleerd,was allerminst toevallig en had te maken met de vergaande beperkingen van de radio-ontvangst in nazi- Duitsland en in de door de Duitsers bezette gebieden.In de Universele Verklaring en het latere Buro-Verdrag in artikel 19lid2:‘Dit recht (op vrije meningsuiting)omvat mede de vrijheid inlichtingen en denkbeelden van welke aard dan ook te garen,te ontvangen en door te geven,ongeacht grenzen...’. In het Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden,in artikel 10lid1:‘Dit recht omvat de vrijheid...om inlichtingen of denk- beelden te ontvangen ... zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen’."


Wij in Nederland kennen ook een historisch nare cultuur uit de begin tijd radio (ca 1920) tot zeg eind jaren 1980.

Door de verzuilde omroepen( iedere omroep zijn/haar kleur politiek, religieus enz)
het werd zelfs zeer ongepast om in die jaren als NCRV lid te luisteren naar Vara.
enz.
Televisie is ook ons lang onthouden daar de omroepen er eerst totaal geen heil in zagen.
Was slecht voor het algemeen moraal.
Lees daarvoor diverse historisch stukken.

En juist om die reden ontstonden er de zeezenders die dwars waren van die verzuiling en opgelegde beperkte uitzending van populaire muziek.

Heden is het weer actueel.
Regulier TV/radio zo gekleurd als de pest.
Radio die eeuwig bekende plaatjes alsof er niets anders wordt gemaakt.
Daarom luisteren jongeren naar de andere kanalen.

Straks met 5G is DAB dood.
Hopelijk analoog FM dan nog wat jaartjes in de lucht.

--
"I haven't even turned this on to see if it works because as long as I don't it might"

Stoppen FM-uitzendingen kwestie van tijd?

door Adelbert @, 05.05.2019, 21:50 (432 dagen geleden) @ Maurice

Hoi,
Ik gaa darme akkord. Ik heb in het omroep system die toekomst voor
een vrije demokratise system gezien.
Ik hoor geen duitse radio meer, maar moet wel davoor betaalen.
Ook met die duitse TV ben ik niet eens, ik will een keuze doen,
mijn gel aan een omroep stuuren die een programma levert wat voor mij
leuk is.
Dat is in Duitsland onmogelijk.
IK WEET DAT DIT SOORT VERHALEN POLITIS ZIJN, MAAR HET IS DIE
SOFTWARE VOOR ONZE OUDE TOESTELLEN.
Ik verzamel meer als rond 8 jaar van alles wat met ons radio
en TV te maken heeft, ik verzamel dit uit daagelijks kranten.
Dat kan iederen doen, maar dit soort dingen worden snel achter gelaten.
Omdat ik ook veel historis werk doe, achter mijn toestellen kijk,
heb ik een beeter beeld.
B.v., het woord gezegt dat in Duitsland radio en TV onafhankelijk moet
zijn (door de wet), maar dan staat in de krant dat de CSU een keuze
doet wie die volgende baas van de BR (Bayerische Rundfunk) woord! Heeeeee?
Ik snap het niet.

I gaa veel op vlooienmarkten en ook platenbeurzen voor het verzameln
van Nederpop.
Half jaar geleden heb ik een plaatje gevonden, met oude jingles en verhaalen
van die piraatenzenders.
Da staat dat ze hebben gestoppt met die uitzendingen omdat zij bang waren,
dat medewerkers naar de gevangenis moeten.
Dit soort verhalen horen bij ons hobby erbij. Maar in Duitsland is het
verbodden, dit op een radio forum te plaatsen.
Ik heb over dit soort dingen veel in duitse foren geschrijven, maar deze
verhalen zijn snel verdwenen.....
Nu schrijf ik niks meer. Ik doe mijn werk voor mij. Aktueel bekijk ik
het verhal van de franse TV geschidenes, darvoor heb ik rond 200 oude
TV gids gekocht!
Die situatie is vergelijkbaar! Op 2.01.1956 is wegens een vuur op die Eiffel-
turm die uitzendingen van 441 lijnen TV gestoppt. Omdat er niet zoveel
TVs waren en die kosten voor die reparatie te hoog waren was er een einde
gekommen.
Die eijgenaars waren boos op die politise overheid om dat die TVs nu waardelos waren.
Zij ijsden geld wat die minister eerst niet wilde betaalen.
Maar die mensen met oude TVs moeten wel verder belasting voor ontvangst!!!
betaalen.
WAT kunnen wij nu ijsen naar dat er geen AM radio en straks geen FM meer is??

Groeten,
Adelbert

Stoppen FM-uitzendingen kwestie van tijd?

door Sietze Osinga @, Koekange, 05.05.2019, 20:33 (432 dagen geleden) @ Adelbert

Dag Adelbert.Allereerst mijn complimenten voor je kennis van de Nederlandse taal en cultuur.
Ook ik ben niet te spreken hoe het tegenwoordig er allemaal aan toegaat.Vooral wat men in Brussel denkt hoe het moet gaan in Europa,terwijl men daar niet echt op de hoogte is wat er werkelijk speelt in diverse Europese landen.En daarbij wat het kost aan belastinggeld om al die onzin te bekostigen.De burger werdt in alles gekort! Weg ermee zou ik zeggen.Weer terug naar de tijd dat alles nog analoog en te overzien was. Maarja,dat kan dus niet.Daar ben ik mij ook wel van bewust.Ik hoop dat je toch ondanks alles nog kan genieten van Nederland.Dat wilde ik even kwijt.
Groeten,
Sietze.

Stoppen FM-uitzendingen kwestie van tijd?

door Piet van der Pol @, Alblasserdam, 05.05.2019, 19:48 (433 dagen geleden) @ FranShack

Om mijn oude FM ontvangers in bedrijf te houden, heb ik in mijn woning een DAB+ adapter geïnstalleerd, zoals ik er ook een in mijn auto gebruik. Ontvangt DAB+ en zendt deze weer uit op de FM band. Aansluiten op 12V, maar op 8V werkt hij ook al. Werkt uitstekend binnen de woning. Zo houden we de FM in de lucht.

Piet

[image]
[image]

Stoppen FM-uitzendingen kwestie van tijd?

door Erwin goossens @, Lier(antwerpen), 06.05.2019, 07:11 (432 dagen geleden) @ Piet van der Pol

Waar is dit type te koop piet?

Stoppen FM-uitzendingen kwestie van tijd?

door Piet van der Pol @, Alblasserdam, 06.05.2019, 09:15 (432 dagen geleden) @ Erwin goossens

Ik heb ze beiden (particulier) gekocht op de bekende verkoopsite MP voor ongeveer 18,- euro per stuk. Ze zijn daar ook te koop in webwinkels (maar dan natuurlijk veel duurder). Zoek even op DAB+ adapter. Dan kom je ze wel tegen.

Piet

Stoppen FM-uitzendingen kwestie van tijd?

door Ben Schoon @, 06.05.2019, 09:41 (432 dagen geleden) @ Piet van der Pol

Ik heb geen ervaring met de geluidskwaliteit van een DAB adapter, wel zoek ik wel eens een nummer dat ik net op de radio heb gehoord, op YouTube op en speel dat over de buizenradio via de iPhone. Mij valt op dat de geluidskwaliteit via internet veel en veel slechter is dan via de directe fm radiozender. Hoe is dat via een DAB adapter?

Stoppen FM-uitzendingen kwestie van tijd?

door Piet van der Pol @, Alblasserdam, 06.05.2019, 10:47 (432 dagen geleden) @ Ben Schoon

Ik ontvang het signaal van de DAB+ adapter ook op een JVC tuner in stereo, en geef dit weer via een (zelfbouw) buizenversterker en 2 stevige Philips boxen. En dat klinkt gewoon erg goed. Signalen via Internet en/of via een Iphone heb ik nooit op mijn installatie beluisterd, dus dat kan ik niet vergelijken.

Piet

Stoppen FM-uitzendingen kwestie van tijd?

door gert.van.wee @, Achterveld, 06.05.2019, 11:43 (432 dagen geleden) @ Piet van der Pol

Hallo,

ik luister via de FM maar ook via de vele radiostations die ik via Tunin ''ontvang''.
de kwaliteit is goed maar niet beter als FM. Wel veel beter als youtube of spotify standaard.

het apparaatje dat ik hiervoor gebruik is van iEAST. dit is te bedienen met een eenvoudige AB en verder via de app op de smartphone. ik stream ook muziek vanaf mijn NAS naar de installatie via deze iEAST streamer.

Dat klinkt allemaal goed ondanks dat het MP3 bestanden zijn die op die NAS staan.

met vriendelijke groet,
Gert

Stoppen FM-uitzendingen kwestie van tijd?

door Armand @, 06.05.2019, 13:18 (432 dagen geleden) @ Ben Schoon

Met één druk op het knopje AUX kan ik het geluid tussen FM ontvangst en DAB+ ontvangst van eenzelfde zender vergelijken, in dit geval Radio 2 Antwerpen, beide 100% signaalsterkte.
Via een FM zendertje naar een buizenradio met FM.
Nagenoeg geen verschil te horen maar geef de voorkeur aan DAB+, klinkt zuiverder en strakker.
DAB+ klinkt overigens ook zeer goed op een oude AM radio via een AM zendertje.

Groeten, Armand

[image]

Stoppen FM-uitzendingen kwestie van tijd?

door John Hupse ⌂ @, Schoonhoven, 06.05.2019, 15:34 (432 dagen geleden) @ Armand

Nagenoeg geen verschil te horen

De benodigde succesfactoren bij de invoering van DAB+ zijn o.m. onderzocht door Peter van Embden. Op basis van de gevonden resultaten kan worden geconcludeerd dat DAB+ stabielere netwerken nodig heeft, dat de geluidskwaliteit omhoog moet, dat de kosten voor de radiostations omlaag moeten, en dat het voor de consument aantrekkelijker, goedkoper en eenvoudiger moet worden gemaakt om een DAB+ ontvanger aan te schaffen.

Uit het onderzoek blijkt verder dat er betere, meer toekomstbestendige manieren van digitale radiodistributie mogelijk zijn, die voor de consument goedkoper zijn. Het advies van de onderzoeker aan het Ministerie van Economische Zaken is om te stoppen met het financieren van DAB+ en in te zetten op de ontwikkeling van een andere vorm van digitale radiodistributie via LTE of een nog te ontwikkelen hybride netwerk, beide gebaseerd op internetradio.
De toekomst van radio is digitaal, maar DAB+ is niet de eindvorm.

Zie http://www.moqua.nl/wp-content/uploads/2017/06/Is-DAB-de-toekomst-van-digitale-radio-Sc... voor het complete rapport.

--
http://www.hupse.eu/radio

Stoppen FM-uitzendingen kwestie van tijd?

door ruudtx @, 06.05.2019, 18:10 (432 dagen geleden) @ John Hupse

Van financiering door het ministerie EZ heb ik nooit iets gemerkt. De kosten voor DAB+ worden eenzijdig neergelegd bij de radio zenders die verplicht zijn dat naast FM/AM uit te zenden. Voor de kleintjes een aderlating.
Door de onzinnige DAB+ koppeling ben ik mn AM frequenties kwijtgeraakt

Sommige clubs profiteerden zelfs van DAB+ zoals Commissariaat vd Media, AT zelf met hogere Toezichtkosten. De auteursrechten organisaties wegens vergroting uitzendgebied station met DAB+, maar geen luisteraars extra, dus geen extra inkomsten.

Stoppen FM-uitzendingen kwestie van tijd?

door John Hupse ⌂ @, Schoonhoven, 07.05.2019, 09:21 (431 dagen geleden) @ ruudtx

klopt, maar de overheid heeft hier wel een taak, namelijk het toewijzen van frequenties. Anders zou alleen het recht van de sterkste zender gelden.

De discussie over DAB is nogal plat, men beperkt zich meestal tot nietszeggende argumenten zoals "het is digitaal". Een voorbeeld:

Met DAB+ luister je via de digitale ether naar je favoriete radiozender. Alle landelijke en regionale publieke en commerciële radiostations die je kent van FM zitten erop. Daarnaast zijn ten opzichte van FM extra digital only radiostations te beluisteren. Voor het digitale DAB+ signaal heb je wel een radio-ontvanger met DAB+ techniek nodig.

De overheid zou er dus goed aan doen om zich eerst wat beter te laten adviseren. Een "digitale ether" bestaat niet, en de genoemde argumenten spreken mij niet zo aan. Ik luister wel regelmatig naar de radio via een FM/DAB/Bluetooth combinatie (uiteraard plus een ingebouwd AM-huiszendertje), maar een doorslaggevend voordeel van 1 van deze technieken heb ik nog niet ondekt. De Bluetooth functie geeft m.i. de beste keuzemogelijkheden. Ik vermoed trouwens dat men met "de digitale ether" eigenlijk het internet bedoeld.

--
http://www.hupse.eu/radio

Stoppen FM-uitzendingen kwestie van tijd?

door ruudtx @, 07.05.2019, 18:43 (431 dagen geleden) @ John Hupse
Bewerkt door ruudtx, 07.05.2019, 19:01

Het publiek begrijpt de voordelen van DAB niet.
Het geeft geen betere geluidkwaliteit dan FM
Meer zenders, dar is geen vraag naar, want de veel beluisterde stations zijn prima op FM te ontvangen, en daarvan zijn gemiddeld 6 ontvangers per huishouden aanwezig.

Daarom was de promotie van DAB ook slecht, een product dat eigenlijk niet deugt is ook lastig te verkopen.

Ik had er ook nog niet van gehoord. Ik vrees dat EZ dit stil in een onderste la houdt, want dit komt ze slecht uit.

Stoppen FM-uitzendingen kwestie van tijd?

door Maarten Bakker @, Haarlem / Delft, 07.05.2019, 19:12 (431 dagen geleden) @ ruudtx

De promotie van DAB was ironisch. Ze wisten zelf ook wel dat ze de voordelen niet aan de man konden brengen, dus zetten ze het neer als een systeem dat geschikt is voor vakmensen die van hun eigen vaktermen niets weten, laat staan van radio, en als een systeem dat klinkt als een campingplee.

Stoppen FM-uitzendingen kwestie van tijd?

door MarcelvdG @, 07.05.2019, 22:26 (430 dagen geleden) @ John Hupse

Nagenoeg geen verschil te horen


De benodigde succesfactoren bij de invoering van DAB+ zijn o.m. onderzocht door Peter van Embden. Op basis van de gevonden resultaten kan worden geconcludeerd dat DAB+ stabielere netwerken nodig heeft, dat de geluidskwaliteit omhoog moet, dat de kosten voor de radiostations omlaag moeten, en dat het voor de consument aantrekkelijker, goedkoper en eenvoudiger moet worden gemaakt om een DAB+ ontvanger aan te schaffen.

Uit het onderzoek blijkt verder dat er betere, meer toekomstbestendige manieren van digitale radiodistributie mogelijk zijn, die voor de consument goedkoper zijn. Het advies van de onderzoeker aan het Ministerie van Economische Zaken is om te stoppen met het financieren van DAB+ en in te zetten op de ontwikkeling van een andere vorm van digitale radiodistributie via LTE of een nog te ontwikkelen hybride netwerk, beide gebaseerd op internetradio.
De toekomst van radio is digitaal, maar DAB+ is niet de eindvorm.

Zie http://www.moqua.nl/wp-content/uploads/2017/06/Is-DAB-de-toekomst-van-digitale-radio-Sc... voor het complete rapport.

Dus mensen die eerst een DAB-radio gekocht hebben, die weg konden gooien toen het DAB+ werd, en toen een DAB+-radio hebben aangeschaft, kunnen die binnenkort ook weer weggooien?

Stoppen FM-uitzendingen kwestie van tijd?

door Boudewijn @, 07.05.2019, 22:52 (430 dagen geleden) @ MarcelvdG

dat is met schotelontvangers ook zo,maar de hd ontvangers die er nu zijn hebben ook een zeer goede radioontvangst en heel veel radiozenders

Stoppen FM-uitzendingen kwestie van tijd?

door Roland Huisman @, Zwolle, 07.05.2019, 23:08 (430 dagen geleden) @ MarcelvdG

Dus mensen die eerst een DAB-radio gekocht hebben, die weg konden gooien toen het DAB+ werd, en toen een DAB+-radio hebben aangeschaft, kunnen die binnenkort ook weer weggooien?

Zou mij niet verbazen. Ook op TV gebied is dit ook al gebeurd. Het moest naar digitaal.
Maar digitenne is er alweer uit en is nu een DVBT2 voor in de plaats gekomen.
Alle oude ontvangers kunnen sinds een paar maand op de schroothoop. Ik had er 7.
Nergens te verhalen natuurlijk...

Het valt mij de laatste jaren wel meer op, hoe nieuwer een standaard
is hoe korter hij het overleeft...

Op mijn werk hadden we matige ontvangst op de FM. DAB neergezet en dat was helemaal niets.
Dus nu staat er een doosje met een wifi antenne. Alle zenders zitten toch al op het internet.
En ik denk dat internetradio echt de toekomst heeft... Want internet lijkt tegenwoordig
een betere dekking te hebben dan radio :-)

Dus kan Otto binnenkort naast zijn AM ook een FM modulator gaan maken :OK: :-D

Groeten, Roland

Stoppen FM-uitzendingen kwestie van tijd?

door soundman2 @, Wouw, 08.05.2019, 09:44 (430 dagen geleden) @ Roland Huisman


Op mijn werk hadden we matige ontvangst op de FM. DAB neergezet en dat was helemaal niets.
Dus nu staat er een doosje met een wifi antenne. Alle zenders zitten toch al op het internet.

Voor diverse bedrijven en instellingen bouw ik centrales voor geluidsversterking. De laatste jaren zet ik daar ook tuners in met internet radio. Als toegift zit er dan ook nog FM en DAB+ op.
Het trekken van een coaxkabel voor FM en zelfs een cai abonnement is niet nodig. In bedrijven is vrijwel in de gehele plant al WiFi en/of LAN aanwezig.
Bijkomend voordeel van die internet radio's, is dat gebruikers via een computer elders in het netwerk ook simpel een eigen muziekstream kunnen uitzenden.

Stoppen FM-uitzendingen kwestie van tijd?

door Armand @, 08.05.2019, 11:09 (430 dagen geleden) @ MarcelvdG

""Dus mensen die eerst een DAB-radio gekocht hebben, die weg konden gooien toen het DAB+ werd, en toen een DAB+-radio hebben aangeschaft, kunnen die binnenkort ook weer weggooien?""

Een recent opiniestuk van Rudy De Saedeleir (radiovisie.eu) over FM, DAB+, hybride, 5G en internetradio.
https://radiovisie.eu/dab-en-the-point-of-no-return/#.XNKYnLipVXt

Groeten, Armand

Stoppen FM-uitzendingen kwestie van tijd?

door henkk @, 09.05.2019, 00:42 (429 dagen geleden) @ Armand

Wat je hier uit destilleren kan is dat DAB+ het vehikel van de gevestigde zendgemachtigden is.
Vooral de vluchtige constatering dat internet radio te ingewikkeld zou zijn is hilarisch.
Met een onbeperkt internet abonnement op je telefoon kan je overal naar radiostations van over de hele wereld luisteren zonder dat je in je keuze wordt beperkt door wat je via DAB+ wordt voorgeschoteld.
En in de auto is de dekking van 4G ook nog eens beter dan DAB+.

Henk

Stoppen FM-uitzendingen kwestie van tijd?

door John Hupse ⌂ @, Schoonhoven, 09.05.2019, 11:48 (429 dagen geleden) @ henkk

In de huiskamer is Wifi al een commodity, en veel nieuwere auto's zijn al voorzien van een sleuf waar je een "data only" simkaart (huidige abonnementsprijs vanaf 6 euro) in kunt steken.

Het stoppen van de FM-uitzendingen in Nederland is inderdaad een kwestie van tijd (circa 5 jaar). Het digitale LTE-netwerk is in Nederland (maar ook in de meeste Europese landen) al jaren geleden uitgerold, en biedt de echte voordelen voor de gebruiker die bij DAB+ ontbreken. De omroepen zien dit kennelijk niet, maar bedrijven zoals KPN weten dit al lang. De beslissende veiling in Nederland voor de benodigde frequenties vond plaats in 2012. Het aantal te ontvangen radiostations via een internet radio ligt al boven de 15.000, ontvangst van radioprogramma's is maar 1 van de toepassingen van deze techniek.

--
http://www.hupse.eu/radio

Stoppen FM-uitzendingen kwestie van tijd?

door Armand @, 09.05.2019, 13:20 (429 dagen geleden) @ John Hupse

LTE vereist veel meer zenders (meer dan 1000 keer meer) dan DAB + voor ~ 100% dekking.
Dus i.p.v. bv. 30 DAB+ zenders(geen opstelpunten) komt dit in Nederland neer op 38.500 zenders voor LTE.
Noorwegen bv. 765 DAB+ zenders, LTE bijna 1 miljoen zenders vereist om 100% dekking te bereiken.
LTE en andere telecomnetwerken kunnen wel worden gebouwd om de dekking van DAB + te evenaren maar de kosten zouden te groot zijn.
Ook moeten omroepen betalen voor het gebruik van telecomnetwerken, waaronder LTE. Dat betekent dat ook de ontvanger zal moeten betalen.

Zie ook : https://worlddabeureka.org/2014/02/05/lte-broadcast-the-next-hyped-broadcasting-challen...

Groeten, Armand

Stoppen FM-uitzendingen kwestie van tijd?

door huub.jak @, 07.05.2019, 19:37 (431 dagen geleden) @ FranShack
Bewerkt door huub.jak, 07.05.2019, 19:46

Ik heb een philips stereo radio gekocht
voor een tijdje geleden made in china philips
helen maal niet duur . 56 E mooi gemaakt koffer modeltje
het geluid is goed komt toch over als een grote radio
maar de allende is dat de ontvangst niet overal daar is
dicht bij ramen wel .. toch vind ik het een koopje
volumen potmetertje mooi stevig twee sterke spiekertjes
met behoorlijk aan basse met bas poort .
dit radiotje is wel een aanrader voor die 56.E van Bolcom zilver kleur ..AE5220
Denver heb ik ook gehad op proef zeer los potmeterje Denver is wat gammelig .. made ?? wel ook goed koop ontvangst redelijk goed ook zo als de philips
de philips vind ik een brok solide gewoon voor die prijs de AE 5220
huub

Stoppen FM-uitzendingen kwestie van tijd?

door Franc @, 08.05.2019, 07:09 (430 dagen geleden) @ huub.jak

Huub,

Ziet er idd leuk uit!
Maar wel veel duurder dan 59 euro.
In Duitsland erg populair gezien de recensies.
Verder lees ik dat de ontvangst toch beperkt is.
Zit er trouwens ook gewoon FM op?

Een stokoude Philips met FM van 56 jaar oud doet het gewoon prima, ook in de badkamer of waar dan ook, maar helaas geen DAB!:-D

Groet Frank

Stoppen FM-uitzendingen kwestie van tijd?

door huub.jak @, 08.05.2019, 09:42 (430 dagen geleden) @ Franc

Nou ja franc voor mij behoeft ook de FM
niet weg dat is gewoon onzin daar is de ontvangst
goed van en het geluid ook ik vind wel dat veel buizen radio,s
niet meer passen op de FM band gewoon vaak over stuurt .
Ach ik heb toch alleen Radio 5 aan die ook matig word met de platen
ja onze leeftijd mensen leven niet meer de meesten
dus dan word het ook rommel luisteren maar we bezitten nog platen genoeg
dus muziek naar keuzen ..
Huub

Stoppen FM-uitzendingen kwestie van tijd?

door Ouwe Schipper @, Sassenheim, 08.05.2019, 23:30 (429 dagen geleden) @ FranShack

.....en de vele autoradio's die nog gewoon perfect FM ontvangen?
Worden dat ook waardeloze ornamenten in de auto?
Maak me niet wijs dat de auto fabrikanten zullen komen met een inbouwbaar alternatief
Vooràk nit in de wat oudere wagens
Zwendel, noem ik het
Wat via glasvezel en experia box (10)van KPN binnenkomt is kwalitatief goed geluid, als
je het regelrecht binnenhaalt vanuit 't officiële decoder kastje
Doe je 't via netwerk & PC dan wordt 't narigheid met onderbrekingen
Nico

--
een kinderhand
is ook weer gauw leeg

Stoppen FM-uitzendingen kwestie van tijd?

door Forumbeheer @, 09.05.2019, 13:36 (429 dagen geleden) @ FranShack

Intussen heeft deze discussie niets meer te maken met buizentechniek. Een goed moment om de draad te sluiten.

Forumbeheer

RSS Feed van deze thread
powered by my little forum