Yearbook of wireless telegraphy and telephony (Algemeen)

door Herm Willems @, Maastricht, 23.03.2020, 11:35 (12 dagen geleden)

Pasgeleden was ik in de gelegenheid het ‘Yearbook of wireless telegraphy and telephony’ uit 1916, uitgegeven te London, aan mijn bibliotheek toe te voegen. Eerste uitgave was, meen ik, 1913. Een schitterend naslagwerk voor geïnteresseerden in de prille radiotechniek, bestaande uit meer dan 900 bladzijden. Zo is er bv een lijst met gegevens van alle draadloze stations in de wereld die toen in bedrijf waren. Voor wie het zich afvraagt: er waren in 1916 al zes landzenders in Nederland actief, en daarnaast nog eens tientallen scheepszenders die onder Nederlandse vlag voeren. Ook is er een zeer gedetailleerd chronologisch overzicht van belangrijke gebeurtenissen op het gebied van radio in de beginjaren.

Nadat het boek gearriveerd was ontdekte ik dat het uit de vroegere bibliotheek van de NVVR afkomstig is, zie hieronder. Voor wie er nog nooit van gehoord heeft, al kan ik me dat nauwelijks voorstellen, de Nederlandsche Vereeniging Voor Radiotelegrafie werd opgericht op 19 maart 1916 in Den Haag. De vereniging bestond uit mensen die van grote betekenis zijn geweest, waar het de ontwikkeling van de radio in ons land betreft. Ik noem enkele namen: Jan Corver, Cornelis van der Bilt, Nicolaas Koomans, Hendrik Nierstrasz, P. Tolk, Anthonet de Voogt en Anton Veder. Het leuke is nu, dat het vrijwel zeker is, dat deze dikke pil door bovenstaande heren regelmatig als naslagwerk gebruikt is.

[image]

[image]

Yearbook of wireless telegraphy and telephony

door poonj ⌂ @, Goor, 26.03.2020, 22:55 (8 dagen geleden) @ Herm Willems

Een prachtige aanwinst, gefeliciteerd.
Waarschijnlijk zijn de afbeeldingen in het boek allemaal getekend en niet gefotografeerd. Een tekentechniek die soms meer tijd in beslag nam dan het maken van het afgebeelde voorwerp zelf.
Veel leesplezier

mvgr. Jan Poortman PA3ESY

--
mvgr. Jan Poortman (PA3ESY)

Yearbook of wireless telegraphy and telephony

door Herm Willems @, Maastricht, 26.03.2020, 23:56 (8 dagen geleden) @ poonj

Dankjewel Jan. Er staan niet zoveel illustraties in, eigenlijk voornamelijk foto's van radiomannen en -schepen. Dat zijn overigens wel echte foto's.

Inmiddels heb ik nog een tweede boek op de kop getikt dat uit de NVVR bibliotheek afkomstig is: Handbuch der drahtlosen telegraphie und telephonie, band II, van Eugen Nesper uit 1921. Daarin staan zeer veel foto's van onderdelen en complete apparaten uit de begintijd van de radio. Zelfs een aantal foto's van Scheveningen Haven uit 1906. Zowel van het exterieur als van het interieur. Naspeuring leerde dat het boek vlak na het verschijnen werd opgenomen in de NVVR-bieb. Via weet ik welke omwegen wamen deze boeken bij een boekhandelaar in Alphen aan de Rijn terecht, en inmiddels zijn ze in het uiterste zuiden des lands beland waar ze overigens zorgvuldig gekoesterd worden.

Yearbook of wireless telegraphy and telephony

door poonj ⌂ @, Goor, 27.03.2020, 00:16 (8 dagen geleden) @ Herm Willems

Heel mooi, dit soort boekwerken zouden eigenlijk verplichte kost moeten zijn voor de tegenwoordige techneut in opleiding. Heel goed om te weten hoe ooit de basis was voor alles wat er tegenwoordig geproduceerd wordt.
mvgr. Jan

--
mvgr. Jan Poortman (PA3ESY)

Yearbook of wireless telegraphy and telephony

door Oldtimer @, Oegstgeest, 27.03.2020, 00:27 (8 dagen geleden) @ Herm Willems

Inmiddels heb ik nog een tweede boek op de kop getikt dat uit de NVVR bibliotheek afkomstig is: Handbuch der drahtlosen telegraphie und telephonie, band II, van Eugen Nesper uit 1921.

Ik heb zowel deel I als II. Mijn boeken zijn afkomstig uit de Technische Bibliotheek IIIe Bataljon Genietroepen Tjimahi (West-Java).

Willem

Yearbook of wireless telegraphy and telephony

door Herm Willems @, Maastricht, 27.03.2020, 08:07 (8 dagen geleden) @ Oldtimer

Deel I heb ik ook, helaas alleen als digitale versie. Maar goed, beter een half ei dan een lege dop. Geef mij maar ouderwetse boeken. Nog mooier als er dan ook een naam in staat. Zo heb ik zelf boeken die, behalve van de al genoemde NVVR, ooit in het bezit waren van, ik doe een greep: P. Kylstra, Johan van de Beek, Louis Kalff, Henricus Hanso Idzerda jr., M.F. Onnen, NTM Radio Holland.

In mijn boek zijn lang geleden twee scheurtjes 'gerepareerd' met inmiddels sterk vergeeld en verhard plakband. Wie heeft dat op zijn geweten? A.H. Borgesius, de bibliothecaris, in zijn werkkamer in de Obrechtstraat 8 in Den Haag? Of misschien Jan Corver, de secretaris, op zolder in de van Aerssenstraat 162, eveneens in DH? We zullen het wel nooit weten. Zelf restaureer ik ook boeken, maar dit plakband blijft daar mooi zitten!

Yearbook of wireless telegraphy and telephony

door John Koster ⌂ @, Utrecht, 29.03.2020, 13:20 (6 dagen geleden) @ Herm Willems

Kijk in deze binnnenzit-periode ook eens in de online bibliotheek van de NVHR. Die staat vol met dit soort werken...

Yearbook of wireless telegraphy and telephony

door Herm Willems @, Maastricht, 29.03.2020, 14:17 (6 dagen geleden) @ John Koster

Ga ik doen, dank voor de tip John.

RSS Feed van deze thread
powered by my little forum