Transformator secundair parallel (Techniek Overig)

door PimDriessen @, 16.01.2023, 18:14 (317 dagen geleden)
Bewerkt door PimDriessen, 16.01.2023, 18:48

Beste Forum Leden,

Ben al een tijdje bezig om een buizenvoorversterker te gaan maken, trafo in Polen laten wikkelen 2 X 180 volt 20VA.
Voor de gloeispanning zijn al twee trafo`s aanwezig 8 Volt 2,5A, 20VA, dit is om DC 6,3 volt gloeispanning te maken, met LM317, printjes zijn point to point opgezet.

Nu was de gedachte om links en rechts helemaal gescheiden te houden, dus ook twee maal gloeispanning en twee maal hoogspanning, maar dat gaat veel ruimte innemen in de nog te maken kast, dus dacht ik om de hoogspanning maar enkelvoudig uit te voeren, maar hoe zet ik de secundaire wikkelingen parallel, en hoe controleer je of dat goed staat aangesloten?.

Hieronder een paar schema`s van voorversterker en hoogspanningsvoeding.
Groet,
Pim

[image]

[image]

Maar ik zou de hoogspanningsvoeding ook kunnen uitvoeren zoals in onderstaand schema.

[image]


Dat is dan voor 2 kanalen, zou dat brom kunnen veroorzaken?. T.O.V. de voeding die gestabiliseerd is, zoals in de eerder geplaatste schema is weergegeven.

Transformator secundair parallel

door soundman2 @, Wouw, 16.01.2023, 18:45 (317 dagen geleden) @ PimDriessen
Bewerkt door soundman2, 16.01.2023, 19:06

Het beste is om de hsp wikkelingen apart gelijk te richten en daarna samen te koppelen, eventueel met vereffenings weerstanden, als de windingen niet exact gelijk zijn en zeer laagohmig zijn.(Zoals bijv een gloeidraadwikkwling.)
Als je de windingen zomaar aan elkaar koppelt zullen de trafo's elkaar beïnvloeden en dat kan goed gaan , maar niet altijd.
Eén andere trafo is ook nog een optie, een trafo met bijv het dubbele vermogen is niet tweemaal zo groot in afmeting. Hoe is het vermogen overigens bepaald?
De gloeistroom is een constante waarde, maar het maximum vermogen van de hoogspanning wordt maar zeer tijdelijk gevraagd tijdens muziek en spraakweergave. Gemiddeld wordt er minder dan de helft van het maximaal benodigde vermogen door de versterker opgenomen (uitgezonderd klasse A). Dat is de reden van het verschil tussen een industriële versterker en eentje voor de huiskamer. Vrijwel elke normale versterker gaat door zijn knieën, als deze wat langere tijd een constante toon op vol vermogen moet afgeven.


Ik zie overigens dat het over een voorversterker gaat. Daar zijn de stromen helemaal niet zo groot. In de uitgangstrap loopt volgens de waardes in het schema 2420/470=5,14mA.

Ik denk dat de stabilisatieschakeling meer stroom gebruikt. Je kunt je afvragen of een normale gelijkrichter met een goede afvlakking niet voldoende is.
Na de gelijkrichter kun je ca 270 Volt verwachten. De trafo kan 20 VA leveren. Na gelijkrichting kun je dan 20000/270= 74mA afnemen. Eén trafo lijkt dus ruim voldoende.

Transformator secundair parallel

door PimDriessen @, 16.01.2023, 19:24 (317 dagen geleden) @ soundman2

Dag Soundman,

Dus als ik de volgende schakeling 2 X zou gebruiken voor de hoogspanning links en rechts dan hoeft dat geen brom op te leveren?.

[image]

En dan is die gestabiliseerde voeding wat overdreven?.

De hoogspanningstrafo is 2 X 180 volt, en 20 VA, dat staat er op, en op die specificatie is hij ook besteld.

En dan is het niet nodig om de trafo parallel te schakelen, en de bovenstaande schakeling neemt niet veel ruimte in.
Groet,
Pim

Transformator secundair parallel

door soundman2 @, Wouw, 16.01.2023, 20:17 (317 dagen geleden) @ PimDriessen
Bewerkt door soundman2, 16.01.2023, 20:27

Dag Soundman,

Dus als ik de volgende schakeling 2 X zou gebruiken voor de hoogspanning links en rechts dan hoeft dat geen brom op te leveren?.

[image]

En dan is die gestabiliseerde voeding wat overdreven?.

De hoogspanningstrafo is 2 X 180 volt, en 20 VA, dat staat er op, en op die specificatie is hij ook besteld.

En dan is het niet nodig om de trafo parallel te schakelen, en de bovenstaande schakeling neemt niet veel ruimte in.
Groet,
Pim

Als je een simulatieprogramma hebt (ik niet), dan kun je het brom/ruisniveau op de uitgang zien. Je kunt de voeding nog verder afvlakken, door de weerstandjes op te delen in 1 K Ohm en daartussen nog elco's. Er zijn MD voorversterkers, die het met minder moeten doen en dan gaat het over signalen van een paar millivolt audio.
Je zou ook eens kunnen vergelijken met bestaande onderwerpen uit het buizentijdperk. Altijd leerzaam.
Overigens, alles ruist en bromt, maar het gaat altijd over de signaal/ruisverhouding.
Let op, dat ook strooivelden van de transformatoren (inductie-) brom kunnen veroorzaken in bedrading en zelfs buizen. Niet voor niets zag je bijvoorbeeld in tapedecks de voedingstrafo's soms in onmogelijke posities staan om het bromniveau zo laag mogelijk te krijgen.
In studio mengpanelen met buizen werd de voeding vaak als aparte unit uitgevoerd.

Transformator secundair parallel

door Florick Wibier @, Gennep Noord Limburg, 16.01.2023, 20:52 (317 dagen geleden) @ PimDriessen

Je kan twee windingen gebruiken om gelijk te richten met twee diodes in plaats van vier. Je zet dan twee wikkelingen in serie, en legt het middenpunt aan massa. De twee uiteinden richt je gelijk met twee diodes.

Zie ook deze simpele software om voedingen te simuleren: https://www.duncanamps.com/psud2/

Overigens heb ik wel wat aan te merken op de voedingsregelaar met transistoren, maar een uitgebreide discussie daarover is dit het forum niet voor.

Gr,
Florick

Transformator secundair parallel

door soundman2 @, Wouw, 16.01.2023, 20:54 (317 dagen geleden) @ Florick Wibier

Je kan twee windingen gebruiken om gelijk te richten met twee diodes in plaats van vier. Je zet dan twee wikkelingen in serie, en legt het middenpunt aan massa. De twee uiteinden richt je gelijk met twee diodes.

Dan wordt de hoogspanning wel erg hoog denk ik. 360V + 360V met midden aftakking. Kom je uit op meer dan 500 Volt. Door de enkelzijdige gelijkrichting per trafo, loopt er ook nog een DC component door de trafo's, waardoor de kernen gemagnetiseerd worden, met alle nadelen die daar bij horen.

Transformator secundair parallel

door Florick Wibier @, Gennep Noord Limburg, 16.01.2023, 20:58 (317 dagen geleden) @ soundman2

Je krijgt bij gelijkrichten van 360VAC middenafgetakt rond de 230-240V na gelang je stroomverbruik.

Ik heb het even gesimuleerd in PSUD2

[image]

Gr,
Florick

Transformator secundair parallel

door soundman2 @, Wouw, 16.01.2023, 21:39 (317 dagen geleden) @ Florick Wibier

De oorsprong zijn trafo's met tweemaal 180 Volt. Dan ga ik er vanuit van een gelijkrichtschakeling met twee diodes en dan kom je uit op de door jou genoemde spanningen. Je schrijft echter:
Je kan twee windingen gebruiken om gelijk te richten met twee diodes in plaats van vier. Je zet dan twee wikkelingen in serie, en legt het middenpunt aan massa. De twee uiteinden richt je gelijk met twee diodes.
Omdat TS twee trafo's wilde gebruiken, ging ik er even vanuit dat je de twee wikkelingen met 180+180 in serie wilde zetten, dus 2x 360 volt met middentap, om de stroom gelijkmatig over de trafo's te verdelen.....
Ts heeft niet aangegeven hoe de gelijkrichting zou gebeuren, dat blijft dus gissen.
Tweemaal 180 Volt op een trafo kun je ook nog parallel schakelen en een brugcel gebruiken, dat is weer een andere toepassing. Het ontbreekt echter allemaal aan die gegevens.
Ik denk dat TS een absoluut brom en ruisvrije voortrap wil maken, maar die bestaat helaas niet.....

Transformator secundair parallel

door PimDriessen @, 17.01.2023, 13:01 (316 dagen geleden) @ Florick Wibier

Dag Florick,

De software is me bekent, ik ga toch maar twee aparte voedingen gebruiken, elk kanaal een.

Wat zijn je aanmerkingen op de voeding?.

Groet,
Pim

Transformator secundair parallel

door Florick Wibier @, Gennep Noord Limburg, 17.01.2023, 13:48 (316 dagen geleden) @ PimDriessen
Bewerkt door Florick Wibier, 17.01.2023, 13:57

Hoi Pim,

Ik ben even gaan tekenen. Hier mijn iets complexere voeding, Deze heeft stroombegrenzing, en doormiddel van R6 kan je een zogenaamde fold-back stroomlimiet instellen. E.G. de voeding grijpt in bij 60mA stroom, en de stroom loopt daarna terug naar een veel lagere waarde, bijv 10mA.

Als je me een PB stuurt krijg je mijn telefoonnummer dan wil ik het een en ander nog wel even voor je verduidelijken.

Edit.
Verder zit er een kleine fout in jou voedingschema, de terugkoppeling voor de spanning word voor de weerstand R3 afgenomen, hierdoor is de DC uitgangsimpedantie minstens de waarde van R3. Daarnaast kan de voeding instabiel worden.


[image]

Edit ik zie net dat er een foutje ingeslopen is, uitgangscondensator C3 hoort 10uF 400V te zijn.

Gr,
Florick Wibier

Transformator secundair parallel

door PimDriessen @, 17.01.2023, 14:07 (316 dagen geleden) @ Florick Wibier

Dag Florick,

Bedankt voor het schema, ziet er goed uit, had zelf ook iets anders gevonden van Audio en Techniek, dat is alleen niet regelbaar, wat vindt je daarvan?.
Groet,
Pim

[image]

[image]

Transformator secundair parallel

door Florick Wibier @, Gennep Noord Limburg, 17.01.2023, 14:18 (316 dagen geleden) @ PimDriessen

Dat is weer geen regelaar, maar een Darlington die een zener referentie volgt. Dit kan je beter met Mosfet's doen omdat daar de gate amper stroom trekt kan je meer RC filtering gebruiken.

Circuit analyse.

Er zit een hele complexe stroomspiegel links die een serieschakeling van meerdere Zeners van een constante spanning voorziet. De zenerspanning wordt gevolgd door de darlington uitgangstrap.

Een dergelijke stroomspiegel moet je eigenlijk een setje PNP hoogspanningstorren in een behuizing voor hebben, en die zijn er amper. Een Rode Led en MJE350 doet precies hetzelfde met minder onderdelen.

De spanning is te kiezen door de opgetelde spanning van de drie zenerdiodes te veranderen.

Transformator secundair parallel

door PimDriessen @, 17.01.2023, 14:54 (316 dagen geleden) @ Florick Wibier

Dag Florick,

Vindt jou schema er goed uit zien, in Tina software ziet het er zo uit, alleen R6 staat een onduidelijke waarde bij, er maar een 100K ingezet, loopt er 2,13 mA doorheen.
Groet,
Pim

[image]

Transformator secundair parallel

door PimDriessen @, 17.01.2023, 15:02 (316 dagen geleden) @ PimDriessen

Alleen stond diode D5 niet goed getekend door mij.
Groet,
Pim
[image]

Transformator secundair parallel

door Florick Wibier @, Gennep Noord Limburg, 17.01.2023, 15:09 (316 dagen geleden) @ PimDriessen

Hoi Pim,

De waarde van R6 zal ergens tussen 220K en 470K moeten liggen.

Wat ik zou doen is het volgende: Maak de belastingsweerstand variabel, en probeer wat diverse waardes R6. Je kan dan bepalen tot welke waarde de stroom terugloopt wanneer de stroomlimiet overschreden wordt. Hiervoor Houd je de uitgangsspanning in de gaten. Ik zou 220K 330K 390K en 470K proberen.

Als het goed is zou ergens rond 60 tot 70mA de uitgangsspanning in moeten zakken, en de stroom fors teruglopen.

Hier een verduidelijking van wat ik bedoel, het is de bedoeling dat bij een kortsluiting (te simuleren met zeg 100 Ohm aan de uitgang de stroom zodanig terugloopt naar zeg 5-10mA dat T1 niet te heet wordt. Wanneer de schakeling spanningsloos gemaakt wordt, zal bij verwijderen van de kortsluiting de schakeling weer gewoon normaal functioneren.

Mijn idee was als volgt: je hebt maar beperkt koeling beschikbaar, dus mocht je een stomme fout maken en de hoogspanning kortsluiten, dan gaat er in de voeding in ieder geval niks kapot.

Hier nog een grafiekje van het internet.

[image]


Gr,
Florick

Transformator secundair parallel

door PimDriessen @, 17.01.2023, 15:25 (316 dagen geleden) @ Florick Wibier

Dag Florick,

Dat is duidelijk, ik ga de voeding opbouwen point to point, eerst de onderdelen gaan verzamelen, heb in ieder geval alle transistoren gevonden bij: https://www.okaphone.com/artikelen.asp?groep=1083

Dus over een kleine week kan er gesoldeerd worden, dacht er aan om toch voor elk kanaal een hoogspanningsvoeding te bouwen, en ook voor elk kanaal een gloeispanning voeding te gebruiken, die zijn al gebouwd, wordt dat ook niet te warm, want op een gloeispanning 2 buisjes laten werken wordt zeker 50 graden.

Het maar gelijk goed doen.

Wordt vervolgd,
Groet,
Pim

Transformator secundair parallel

door Florick Wibier @, Gennep Noord Limburg, 17.01.2023, 15:45 (316 dagen geleden) @ PimDriessen

Hoi Pim,

Ik heb alle halfgeleiders ook ruim liggen met uitzondering van de TIP50, Welke je bij TME.EU kan halen.

Ik kan wel een printje tekenen, dat ziet er een stuk mooier uit dan gaatjesprint, dan bestel ik er tien en probeer ik deze op het forum te slijten.

Ik kan je plaatjes posten met de foldback stroom van 220K en 330K.

Gr,
Florick

Transformator secundair parallel

door PimDriessen @, 17.01.2023, 17:14 (316 dagen geleden) @ Florick Wibier

Dag Florick,

Bedankt voor het aanbod om printjes te tekenen en laten maken, maar als de printen in een kastje zitten zie je er niets meer van, voor mij goed genoeg, hier foto`s van de gloeidraad voeding en de hoogspanningsvoeding zoals hij nu is.

Ook bedankt voor het aanbod van de onderdelen, maar ik bestel ze zelf wel.

[image]

[image]


Wat kan je laten zien van de foldback stroom van 220K en 330K?.

Groet,
Pim

Transformator secundair parallel

door PimDriessen @, 17.01.2023, 17:54 (316 dagen geleden) @ Florick Wibier

Dag Florick,

De voeding waar ik mee bezig was kwam uit een boek van Elektuur met de titel Buizenversterkers al een vrij oud boek, de voeding zag er niet goed uit op de oscilloscoop de uitgang was niet stabiel een lichte sinus met een verticale beweging, wat is de verwachting van jou ontwerp, is die stabiel dus geen verticale beweging van de eventuele lichte sinus?.

Hier een paar foto`s van de scoop beelden.
[image]

[image]
Groet,
Pim

Transformator secundair parallel

door soundman2 @, Wouw, 17.01.2023, 19:01 (316 dagen geleden) @ PimDriessen

Dat ziet er niet uit als een scopebeeld met rimpel uit de gelijkrichter. Het is eerder een oscillatie van de voeding of een sinusvormige belasting, waarbij de voeding niet hard genoeg is.
Overigens begrijp ik nog steeds niet waarom een simpele buisschakeling een precisievoeding met foldback moet hebben. Bij een experimenteervoeding kan ik me daarbij wel wat voorstellen, maar bij de voeding van een voorversterker is een kleine zekering of een "safety" resistor ruim voldoende. De buizenschakeling kan bij een enkelvoudig defect amper de voeding kortsluiten.

Transformator secundair parallel

door PimDriessen @, 17.01.2023, 22:03 (316 dagen geleden) @ soundman2

Dag Soundman,

Ik heb geen idee waar het vandaan komt, ga er ook niet naar zoeken.
Maar de voeding moet volgens mijn idee wel stabiel zijn, het maakt me niet uit hoe ingewikkeld de voeding is opgebouwd, een buizenvoorversterker maak je maar een keer en dan moet het ook goed zijn.

Dus alles uit de kast halen om iets opmerkelijks te maken.

Ik ben origineel niet echt van de buizen techniek, maar het geluid bekoort me wel, en hoe belangrijk een voeding kan zijn heb ik wel ontdekt met het bouwen van transistor Klasse A versterkers.

Groet,
Pim

Transformator secundair parallel

door soundman2 @, Wouw, 17.01.2023, 22:53 (316 dagen geleden) @ PimDriessen

Ik heb geen idee waar het vandaan komt, ga er ook niet naar zoeken.

Dan ga ik daar om begrijpelijke redenen ook niet verder op in......
Succes met je bouwwerken.

Transformator secundair parallel

door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem / Delft, 16.01.2023, 23:17 (317 dagen geleden) @ soundman2

Zoals ik het begrijp heeft de TS weliswaar 2 losse gloeitrafo's, maar een enkele HSP trafo met 2 wikkelingen. Over die laatste trafo gaat het, als ik goed gelezen heb.

Dat doet er niet aan af dat afzonderlijk met een brugcel gelijkrichten en dan pas koppelen een uitstekende oplossing is, vereffeningsweerstanden waarschijnlijk niet nodig als de trafo correct gewikkeld is. Echter valt het met de gelijkstroom ook wel mee als je ze in het midden aanelkaar knoopt en met twee diodes gelijkricht. Dat kan dus ook, hoewel je de trafo dan niet ten volle benut.

Transformator secundair parallel

door soundman2 @, Wouw, 17.01.2023, 10:40 (316 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Bewerkt door soundman2, 17.01.2023, 11:08

Ik heb dus niet begrepen dat TS maar een HSP trafo heeft. Ik schreef al eerder dat de vraagstelling verwarrend is. Of je twee windingen op dezelfde trafo parallel zet en gelijkricht met een brugcel, of twee windingen in serie zet met dus een centertap en twee diodes, maakt niet uit, De gemiddelde stroom in elke winding blijft gelijk.
Van vereffeningsweerstanden is in deze gevallen helemaal geen sprake. Bij parallelschakeling moeten beide windingen liefst identieke windingtallen hebben en ook gelijke DC weerstand. Bifilair wikkelen is kritiek vanwege doorslag en dus niet aan te raden.

Transformator secundair parallel

door ejrietbergen ⌂ @, Schiermonnikoog, 17.01.2023, 12:33 (316 dagen geleden) @ soundman2

Bij parallelschakeling moeten beide windingen liefst identieke windingtallen hebben en ook gelijke DC weerstand.

Klopt dat? De ene wikkeling ligt op de ander, ze hebben dus niet dezelfde diameter => niet dezelfde draadlengte => een ongelijke weerstand. Toch?

vrgr, EJ

--
Dingen moeilijk maken is makkelijk, dingen makkelijk maken is daarentegen moeilijk.

Transformator secundair parallel

door PimDriessen @, 17.01.2023, 13:06 (316 dagen geleden) @ soundman2

Dag Soundman,

Er is een trafo voor de hoogspanning met 2 X 180 volt wikkelingen totaal 20 VA.
Groet,
Pim

Transformator secundair parallel

door Florick Wibier @, Gennep Noord Limburg, 17.01.2023, 14:10 (316 dagen geleden) @ PimDriessen

Meet als je wil even de weerstand van beide wikkelingen, dat heeft invloed op de berekening van de voeding.

Ik blijf erbij dat het op deze manier het makkelijkste is, je hebt maar 20-30mA nodig voor twee ECC82 SSRP.

De 22-33R weerstandjes in serie met de AC is om de stroom door beide wikkelingen gelijk te trekken, en de stroompieken door de eerste condensator wat te verminderen.

[image]

Gr,
Florick

Transformator secundair parallel

door soundman2 @, Wouw, 17.01.2023, 14:40 (316 dagen geleden) @ Florick Wibier

Het gaat over de DC weerstand van de wikkelingen. Als die niet al te laag is, kun je de winding met de laagste weerstand de waarde gelijk maken met een extra R. Overigens is de stroomafname zo gering, dat het waarschijnlijk helemaal zonder weerstandjes kan.

Transformator secundair parallel

door PimDriessen @, 17.01.2023, 13:04 (316 dagen geleden) @ Maarten Bakker

Dag Maarten,

Dat heb je helemaal goed begrepen, er zijn 2 trafo`s voor de gloeispanning met elk een 8 volt spanning, maar er is een trafo voor de hoogspanning met 2 X 180 volt wikkelingen totaal 20 VA.

Groet,
Pim

RSS Feed van deze thread
powered by my little forum