Philips B8X52A met KD1034 luidsprekers (Techniek Radio/TV)

door John Hupse ⌂ @, Schoonhoven, 05.06.2018, 11:51 (356 dagen geleden) @ kris

een enkele afgestemde kring is geen bandfilter, ook geen "onecht bandfilter". Een spoel is toch ook geen "onechte afgestemde kring"? Het aantal afgestemde kringen zegt grofweg iets over de selectiviteit van een ontvanger, maar zegt niets over de uiteindelijke geluidskwaliteit.

Een vergelijking tussen produkten kan nuttig zijn. Maar vaak ontaardt zo'n vergelijking in een vooroordeel, zoals in dit geval. Dat komt omdat onvoldoende rekening wordt gehouden met het gebruiksdoel, de prijsklasse enz. van de produkten die je met elkaar vergelijkt.

De aanduiding "Hi-Fi" wordt meestal onvoldoende specifiek gemaakt, zowel door de fabrikant van een produkt als door de eindgebruiker. Je schiet er dus weinig mee op, daar komt het op neer.

Naarmate de globale kennis over een produkt (of dienst) bij de eindgebruiker vermindert zal specifieke informatie over zo'n produkt (of dienst) langzaam-aan verdwijnen. Men gaat zich dan beperken tot wel zeer generieke omschrijvingen (de z.g. vooroordelen). Op social media zie je dit verschijnsel steeds vaker.

--
http://www.hupse.eu/radio


Berichten in deze thread:

 RSS Feed van deze thread

powered by my little forum