Gezocht, uitgangstrafo philips nr 5181 (Gezocht)

door Robert Gribnau ⌂ @, Den Haag, 12.05.2020, 14:00 (19 dagen geleden) @ huub.jak

Dag Huub,

Voor een enkelvoudige eindpentode in klasse a geldt vrijwel steeds voor de gunstigste belastingsweerstand (in de betekenis: de belastingsweerstand waarbij het hoogste uitgangsvermogen wordt behaald bij een vervorming van maximaal ca. 10 %): Va / Ia = Ra

Zo kom je voor de EL41 ook op 7000 Ohm als gunstigste belastingsweerstand uit. Immers: 250 Volt / 0,036 A = 6944 Ohm.

De volgende figuur komt uit Deel V van de serie Electronenbuizen van Philips (blz. 281). Het laat zien wat er gebeurt met het uitgangsvermogen en de vervorming (zowel 2e als 3e harmonische) wanneer de belastingsweerstand ten opzichte van 7K wordt verhoogd of verlaagd, bij gelijkblijvende overige condities (Va blijft 250 Volt en Ia blijft 36 mA).

[image]

Uit de figuur volgt:

Zowel verhoging als verlaging van de belastingsweerstand ten opzichte van 7K leidt tot lager uitgangsvermogen.

Zowel verhoging als verlaging van de belastingsweerstand ten opzichte van 7K leidt tot hogere 2e harmonische vervorming.

Verlaging van de belastingsweerstand ten opzichte van 7K leidt tot lagere 3e harmonische vervorming.

Verhoging van de belastingsweerstand ten opzichte van 7K leidt tot ongeveer 9K tot hogere 3e harmonische vervorming om voorbij 9K weer wat af te nemen. Het aandeel 3e harmonische is bij hogere belastingsweerstand wel groter dan bij lagere belastingsweerstand.


Ik twijfel er niet aan dat jij het geluid van hogere belastingsweerstand dan de gunstigste beter vindt klinken dan de gunstigste of lager. Maar het klopt niet om te stellen dat een hogere belastingsweerstand beter is. Als je het verlies in uitgangsvermogen voor lief neemt, is een lagere belastingsweerstand wat meetwaarden betreft beter dan een hogere.

Dit geldt overigens niet alleen voor de EL41. In Deel V wordt dit ook beschreven voor de EL5.

Met vriendelijke groet,
Robert


Berichten in deze thread:

 RSS Feed van deze thread

powered by my little forum