Gezocht, uitgangstrafo philips nr 5181 (Gezocht)

door Jan Bus @, Amersfoort, 12.05.2020, 14:34 (13 dagen geleden) @ Robert Gribnau

Er wordt bij een klasse A versterker steeds gesproken over het maximale vermogen bij een vervormingspercentage van 10%. Maar wat voor zin heeft dat? Het geluid is bij een dergelijke vervorming echt niet te pruimen; daar wil geen mens naar luisteren. Veel belangrijker is het vermogen bij aanvaardbare hoorbare vervorming. Dan gaan de kwaliteit van de UGT en zijn rendement een woordje meespreken en ook de toepassing van tegenkoppeling. Door te variëren met de afsluitweerstand kun je wel de verhouding tussen de harmonische vervormingscomponenten wat beïnvloeden. Tweede harmonischen worden over het algemeen als minder hinderlijk ervaren dan derde. Zie bv. de beide 12 Watt instellingen van EL84 met resp. 4,5 en 5,2 kOhm.

Groet, Jan


Berichten in deze thread:

 RSS Feed van deze thread

powered by my little forum