EF6 triode aangesloten hoe zit dat met lagere G2 spanning? (Algemeen)

door Ron Kremer ⌂ @, Groningen, 20.02.2021, 17:24 (11 dagen geleden) @ Robert Gribnau

Het lijkt er dus op dat Vg2max in triode schakeling hoger mag zijn dan 125 V. Het belang van Vg2max lijkt er in triode schakeling minder toe te doen. Ik vermoed omdat de anodespanning in triodeschakeling nooit lager zal zijn dan de schermroosterspanning.

Wat bij triodeschakeling vooral van belang is dat de maximum schermroosterdissipatie niet overschreden wordt.
Bij een EF6 is dat 300 mW, de maximum anodedissipatie is 1 Watt.
Omdat schermrooster- en anodespanning gelijk zijn moet de stroom- en dissipatieverdeling tussen anode en schermrooster de verhouding 10 : 3 niet overschrijden. Dat is eenvoudig te meten.

Bij grote zendbuizen gaat deze manier van werken doorgaans niet op. Een QB3-300 bijv. mag wel 2,5kV @ 125W op de anode hebben maar slechts 400V @ 20W op het schermrooster. Die spanningen liggen zo ver uit elkaar dat het bij 2,5 kV op het schermrooster het vast en zeker fout gaat. De enige weg is hier de anodespanning zodanig verlagen en de stroom- & dissipatieverdeling in de gaten houden zodat geen van beide daarbij overschreden wordt.

Vr. groet, Ron


Berichten in deze thread:

 RSS Feed van deze thread

powered by my little forum