Bi Ampli in de B7X94A (Techniek Radio/TV)

door John Hupse ⌂ @, Schoonhoven, 14.02.2019, 13:46 (153 dagen geleden) @ Rob Krabbendam

Mick dacht dat er iets mis was met z'n radio en ik had ooit lang geleden dezelfde ervaring.

er is inderdaad niets mis met deze toestellen v.w.b. de Bi-Ampli. Maar op dit forum wordt gezegd dat dit wel het geval is, terwijl een onderbouwing hiervoor ontbreekt.

Je zegt er zelf op dit forum over: "Als je dan bij mono radio-ontvangst aan één kant het hoog uitfiltert dan vermindert er niks merkbaars aan vervorming en is dit puur gedaan om 'Bi-ampli radio' op de schaal te kunnen zetten".

Dat is volgens mij onjuiste informatie (m.a.w. strijdig met de werkelijkheid). Het gaat wel degelijk om Bi-Ampli, uiteraard binnen de grenzen van het plano ontwerp.

Je snijdt vervolgens een geheel ander onderwerp aan, namelijk de plaatsing van de luidsprekers in de huiskamer.

De plaatsing van de luidsprekers is bij de meeste plano toestellen problematisch, waardoor de lage tonen slechts gebrekkig kunnen worden weergegeven. Dat komt omdat men meestal een veel te klein klankbord toepast in plaats van b.v. een gesloten box. Dit is bij de B7X94A ook het geval, waardoor misschien de indruk wordt gewekt dat het laag in beide versterkerkanalen min of meer afwezig is. Maar dat betekent nog niet dat er geen vermindering van de IM-vervorming door de Bi-Ampli schakeling is.

[image]

Hierboven zie je waarom veel plano's lage tonen niet correct kunnen weergeven (foto is van de B7X94A). Beide luidsprekers die lage tonen zouden kunnen weergeven zijn precies aan de rand van het klankbord geplaatst. Er is dus sprake van een "acoustische kortsluiting" bij de weergave van de lage tonen. Wanneer de afstand van de luidspreker tot de rand van het klankbord b.v. 11 cm is zal de weergave van het laag al bij golflengtes van 44 cm gaan afvallen (44 cm komt overeen met circa 800 Hz). Dit is inderdaad vrij dramatisch.

Men ging indertijd dit probleem te lijf door in beide kanalen het laag op te halen, maar daarbij loop je (ook letterlijk) al snel vast, vooral wanneer het kanalen betreft met een relatief beperkt uitgangsvermogen (bij de B7X95A nog geen 5 Watt per kanaal).

Een meer bevredigende oplossing zou zijn om een kleine gesloten box in te bouwen, en voor het tweede kanaal eenzelfde losse box bij te leveren. Maar dat is per definitie een relatief dure oplossing.

--
http://www.hupse.eu/radio


Berichten in deze thread:

 RSS Feed van deze thread

powered by my little forum