Kun je 6,3 Vdc krijgen uit een 5 Vac tap met brugcel + elco? (Techniek Overig)

door Robert Gribnau ⌂ @, Den Haag, 04.04.2021, 11:29 (7 dagen geleden) @ Bredero

Het voltage van de verlengde wikkeling zelf is wel laag, maar ik bedoel met "opgetilde" gloeistroom dat de wikkeling met behulp van een spanningsdeler (twee weerstanden tussen B+ en massa) op een bepaald dc-voltage wordt gebracht, met als doel het spanningsverschil tussen kathode en gloeidraad lager te krijgen dan dat die zou zijn als de wikkeling aan massa zou liggen.

In bijvoorbeeld een gestabiliseerde voeding met buizen, is de spanning aan de kathode van de "pass tube" tamelijk hoog (in de regel gelijk aan B+). De gloeistroom voor die "pass tube" til ik dan met zo'n spanningsdeler op.

Groet,
Robert


Berichten in deze thread:

 RSS Feed van deze thread

powered by my little forum