Bestaat een vooroorlogse Amerikaanse "triple diode-triode"? (Techniek Radio/TV)

door Goldline @, Oranjedorp, 30.06.2024, 23:26 (16 dagen geleden) @ Robert Gribnau

Dan zal het destijds geen ratio detector geweest zijn, maar eerder Foster-Seeley schakeling.
Hier voor was een limiter buis geschakeld voor de detector noodzakelijk.
https://en.wikipedia.org/wiki/Foster%E2%80%93Seeley_discriminator

--
Cees PA1DBA


Berichten in deze thread:

 RSS Feed van deze thread

powered by my little forum