Bestaat een vooroorlogse Amerikaanse "triple diode-triode"? (Techniek Radio/TV)

door soundman2 @, Wouw, 01.07.2024, 13:51 (16 dagen geleden) @ Robert Gribnau

Eigenlijk zoiets als een EABC80.


Berichten in deze thread:

 RSS Feed van deze thread

powered by my little forum