Zendvermogen vonkzenders? (Techniek Radio/TV)

door humfred ⌂ @, Dubai, 06.08.2019, 21:24 (121 dagen geleden) @ Ron Kremer
Bewerkt door humfred, 06.08.2019, 21:52

Wat schepen betreft zul je inderdaad gelijk hebben.
Het algemeen "geloof" uit de eerste beginjaren van draadloze radio golven overdracht was echter:
Hoe langer de golf, hoe verder het gaat.
Dit was nog voordat men begon te begrijpen dat er een ionosfeer was die kortegolf frequenties reflecteerden.
Daarom werden de korte goven aan de radio amateurs ter beschikking gesteld omdat men dacht dat je daar geen grote reikwijdte mee kon halen en van geen nut was, wat een volkomen foute aanname was.
Dr. de Groot was fanatiek overtuigd van het nut der lange golven en noemde min of meer met hoon de kortegolf amateurs: speelgoed amateurs.
Zijn ideen over de lange golven waren binnen de korste tijd achterhaald en geschiedenis.

Er was nog een alternatieve methode om radiogolven op te wekken en dat waren de zogenaamde machine-zenders. Een motor dreef een generator aan die een wisselspanning met een grondfrequentie van bijvoorbeeld 3000 Hz opwekt Deze frequentie werd aan transformatoren toegevoerd die de frequentie verdubbelden en dat dan in cascade gezet kwam je uit op de kilometer golven.
Dit (Telefunken) systeem werd ook in Malabar toegepast. Dr. de Groot was er geen voorstander van omdat het heel moeilijk was om de frequentie constant te houden en het veranderen van de frequentie was niet eenvoudig. Behalve dan als je tevreden was met een verdubbeling of veelvouden van de grondfrequentie. Bijvoorbeeld 24 kHz, 48 kHz. Afhankelijk van de grondfrequentie van de generator.


Berichten in deze thread:

 RSS Feed van deze thread

powered by my little forum