Bijzonder: opname vonkzender uit het jaar 2000 (Techniek Radio/TV)

door Ron Kremer ⌂ @, Groningen, 15.08.2019, 20:59 (163 dagen geleden) @ ruudtx

Volgens mij wordt in elke vergunning aangegeven wat de bandbreedte mag zijn. Bvb voor LPAM op MG omroepband is dat standaard 9 kHz. Ga daar boven dan ben je in overtreding en kan je vergunning worden ingetrokken.

Helemaal 100% heb ik het niet voor ogen maar voor radiozendamateurs, en daar ben ik sinds 1973 ook een van, wordt bij het type machtiging in de bijbehorende machtigingsvoorwaarden alleen aangegeven welke frequentiebanden gebruikt mogen worden, welke modi daarin bedreven mogen worden en met wat voor maximaal vermogen. Over bandbreedte wordt niets gezegd, hoeft in de meeste gevallen ook niet omdat dat over het algemeen al opgesloten is in de modus die gebruikt wordt.

Bijvoorbeeld:
SSB is nooit breder dan maximaal 3 kHz omdat ontvangers een breder signaal standaard niet aankunnen. Voor FM is het vergelijkbaar, maximum zwaai is doorgaans 5 kHz, dan ga je niet met een 'omroepzwaai' van 75 kHz zenden; geen ontvanger die dat aan kan.

Amateur TV met intercarrier geluid op 5,5 MHz boven de video carrier was vroeger alleen toegestaan op 70cm (10MHz breed) en hogere banden. Dat mag nu niet meer op 70cm omdat het voor een groot deel een gedeelde band is.
O.a. draadloze autosleutels werken naar ik meen op 433 MHz.

Vr.gr., Ron


Berichten in deze thread:

 RSS Feed van deze thread

powered by my little forum