Oscilloscoop probe specs (Techniek Overig)

door soundman2 @, Wouw, 04.01.2020, 15:16 (212 dagen geleden) @ humfred

Ik ben ook van mening da de specs slaan op het punt dat de meetwaarde 3dB gezakt is, dat geldt voor de scope en ook voor de probes.


Berichten in deze thread:

 RSS Feed van deze thread

powered by my little forum