Oscilloscoop probe specs (Techniek Overig)

door Mans Veldman @, Leidschendam, 04.01.2020, 17:03 (212 dagen geleden) @ Leo Bolier
Bewerkt door Mans Veldman, 04.01.2020, 17:10

En zou ik voor 60MHz bandbreedte van het systeem een probe moeten nemen die een 3..4 x hogere bandbreedte heeft dan de scoop zelf ?

Het hangt af van de metingen die je wilt doen. Voor relatieve metingen (staat ergens een signaaltje, signalen vergelijken, afregelen op max. of min., enz.) komt het allemaal niet zo nauw. Wil je echt absolute metingen doen of een golfvorm correct weergeven dan moet je de bandbreedte wel in het oog houden.

Een sinusvormig signaal zul je nog wel als zodanig zien, maar naar mate de signaalfrequentie toeneemt zal de amplitude ervan op het scherm afnemen, je leest dan een waarde af die lager is dan de werkelijke waarde (3dB lager bij de gespecificeerde bandbreedte, -3dB is 70% in spanning of 50% in vermogen). Bij scopes in lagere prijsklasse begint de amplitude vaak vanaf de halve bandbreedte al lager te worden

Bij beoordelen van pulsvormige, samengestelde of periodieke signaalvormen is de bandbreedte belangrijk omdat anders de signaalvorm op het scherm niet meer klopt.
Ter indicatie: om een blokgolf goed weer te geven moet de bandbreedte v.d. scoop 10x hoger zijn dan de freq. van de blokgolf. Een 5MHz blokgolf ziet er op een scoop met 10MHz bandbreedte al uit als een sinus (een periodiek signaal kun je ontleden in sinusvormige signalen (Fourier), bij onvoldoende bandbreedte zie je uiteindelijk alleen nog de grondgolf).

Indien er geen, of minimaal prijsverschil is zou ik een 100Mhz probe nemen (b.v. bij mijn 100MHz scope (TEK 2221A) zijn standaard 150MHz probes meegeleverd).

--
Stuff is the junk you keep -- Junk is the stuff you throw away


Berichten in deze thread:

 RSS Feed van deze thread

powered by my little forum