Buizen testen, criteria voor percentage? (Techniek Overig)

door JaapB @, Woerden, 17.11.2018, 08:16 (280 dagen geleden) @ Maarten Bakker

Iemand hierboven haalde het al aan, oscillatie. Door spreiding van de capaciteit der elektroden (bij productie of t.g.v. mishandeling) heeft een schakeling hiermee te kampen. Waarschijnlijk doelt herr Funke daarop in zijn beschrijving van het al dan niet bruikbaar zijn van een buis terwijl hij niet overmatig gesleten is. Andere storingsbronnen zijn uiteraard de isolatie gloeidraad - kathode, gasvorming et cetera.


Berichten in deze thread:

 RSS Feed van deze thread

powered by my little forum